بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-27-4_013

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

با توجه به کمبود منابع آب موجود در کشور استفاده از آب های غیرمتعارف امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا و به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی  و به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان اجرا گردید. در این آزمایش چهار سطح شوری آب آبیاری۴، ۷ ،۱۰ و۱۳ دسی زیمنس بر متر به عنوان عامل اصلی و سه رقم پنبه به نامهای B۵۵۷، تابلادیلا و دلتاپاین ۱۶ به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر شوری آب آبیاری و احتمالا وجود نسبتا زیاد برخی از املاح در آب آبیاری بویژه یون سدیم بر عملکرد وش، آب مصرفی، کارآیی مصرف آب آبیاری ، وزن ده غوزه، تعداد غوزه در بوته و تعداد  بوته سبز شده معنی دار بود. ارقام مورد مطالعه از نظر عملکرد وش، کارآیی مصرف آب آبیاری، وزن ده غوزه، تعداد غوزه در بوته و تعداد  بوته سبز شده با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند.

Authors

محسن دهقانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان - بخش تحقیقات خاک و آب

مجید جعفر آقایی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

رضا محمدی کیا

محقق موسسه تحقیقات خاک و آب