بررسی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارآفرینانه پایدار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TSCONF05_277

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

امروزه تغییر و تحولات ایجاد شده در فضای کسب و کارها باعث شده تا شرکت ها به دنبال توسعه عملکرد خود باشند. یکی از ساز و کارهای مطلوب سازمان ها برای پاسخی سریع و مناسب به تغییر و تحولات روز افزون محیطی در فضای کسب و کار، ایجاد سازمان هایی با گرایش کارآفرینانه است . گرایش کارآفرینانه یک استراتژی قابل توجه برای سازمان ها است که به آن ها کمک می کند مزیت رقابتی کسب کنند تا با افزایش توانمندی های خود، در مواجهه با چالش های محیطی پاسخ های مناسب را ارائه دهند. هدف از این پژوهش ، بررسی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارآفرینانه پایدار می باشد. در این پژوهش ابتدا به بررسی ابعاد گرایش کارآفرینانه اشاره شد. در ادامه به عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارآفرینانه پرداخته شده است . روش تحقیق به صورت توصیفی میباشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفته است .

Authors

رضا کهن هوش نژاد

استادیار، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم ، ایران

شیوا تیربازاری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش کارآفرینی ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم ، ایران