تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت منابع انسانی در دوره انقلاب صنعتی چهارم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF09_174

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

Abstract:

اینترنت به عنوان یک اختراع انقلابی ، همیشه در حال تبدیل شدن به نوع جدیدی از سخت افزار و نرمافزار است که آن را برای هرکسی غیرقابل پیشگیری می کند. نوع ارتباطی که امروزه دیده می شود، انسان به انسان یا انسان با دستگاه است ، اما اینترنت اشیا۱ آینده بزرگی را برای اینترنت که در آن نوع ارتباط ماشین به ماشین ۲ است ، نوید می دهد. اینترنت اشیا به عنوان پارادایمی تعریف می شود که در آن اشیاء با حسگرها، محرکها و پردازندهها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا هدفی معنادار داشته باشند. مدیریت منابع انسانی یک رویکرد سیستماتیک است که شیوههایی را برای پشتیبانی از تمام جنبه های چرخه زندگی کارکنان، از استخدام تا خروج، ارائه می دهد. این مقاله به بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم۳ و تلاش برای توسعه یک چارچوب برای درک آن می پردازد.

Authors

مهدی اجلی

استادیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،

علی سوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل )، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران،