ارزیابی خواص یک صفحه انفجاری انعطاف پذیر آلومینیوم دار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECDS09_067

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

صفحات انفجاری از جمله ترکیباتی هستند که در آنها ذرات جامد ماده منفجره در بستری از پلیمر توزیع شده و تشکیل یک جسمانعطاف پذیر می دهند و قادرند به راحتی خم شده و در مهندسی تخریب مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق یک نمونه صفحهانفجاری انعطاف پذیر جدید بر پایه رزین رزین پلی بوتادیان با انتهای هیدروکسیل به روش ریخته گری- پخت در یک قالب با پوشش PTFE تهیه شده و خواص مکانیکی، حرارتی و حساسیتی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. حدود ۸۴ درصد این فرمولاسیون را بار جامدشامل اجزای HMX/AP/Al و مابقی آن را اجزای بایندر مایع تشکیل میدهد. از پودر آلومینیوم کروی به میزان ۱۵ به عنوان ذراتتقویت کننده موج انفجار استفاده شد. صفحه انفجاری در ابعاد ۳۰×۲۰×۰/۵ cm تولید شد. نمونه تهیه شده دارای دانسیته (g/cm(۳۶۲۸ / ۱، استحکام کششی ۰/۲۳۷MPa ، درصد ازدیاد طول ۵۷ و سختی Shore A ۳۰ بوده است. پایداری فرمولاسیون در شرایط خلا۴۸ ساعت و دمای ۱۰۰ °C ، در حدود ۰/۱۱ml/g است. حساسیت به ضربه و اصطکاک این فرمولاسیون به ترتیب ۱۴/۷N.m و kg.F۱۶ است.

Authors

احمد ملائی

دکترای نانوشیمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

علی محمدی ولامدهی

دانشجوی دکترا مهندسی شیمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

سیدامان اله موسوی ندوشن

دکترای شیمی آلی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

حسین امیری

دکترای شیمی آلی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)