تعارض نقش شغل و خانواده: چالش دنیای امروز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESMIW07_038

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

در دنیای امروز به دلیل تغییرات درابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردان و زنان به عرصه زشغل وارد شده اند لذا امروزه طیف وسیعی از خانواده ها هردو سر شاغل هستند. داشتن دو نقش شغلی و خانوادگی به طور همزمان زمینه ساز ایجاد پدیده ای با نام تعارض شغل - خانواده شده است که دارای پیامدهای زیادی برای نه تنها افراد شاغل بلکه سازمان ها و در نتیجه جامعه است . هدف مقاله حاضر بررسی پدیده تعارض شغل - خانواده، پیشایندها و پیامدهای آن از منظر تحقیقاتی است که تا کنون از سوی محققان در این حوزه انجام شده است .

Authors

مرضیه ملکیها

استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه حضرت معصومه (س)،