بررسی تجربیات فردی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی : یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شناسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF02_255

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1402

Abstract:

این مقاله یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شناسی در روانشناسی بالینی با موضوع بررسی تجربیات فردی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است . در این مطالعه ، از مصاحبه با ده نفر از افرادی که اضطراب اجتماعی داشتند استفاده شد و چهار مضمون اصلی شامل تاثیر روشهای غیردارویی بر بهبود علائم اضطراب، مداخلات شناختی برای کاهش اضطراب اجتماعی ، مداخلات رفتاری برای کاهش اضطراب اجتماعی و ارتباط بین سطح استرس و عملکرد شناختی مورد بررسی قرار گرفت . دادههای جمع آوری شده توسط نرم افزار MaxQDA تحلیل شدند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنمای کاربردی برای توسعه روشهای موثر در درمان اختلال اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

علی محمدرضایی

استادیار گروه روانشناسی ، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان، ایران

مهناز جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان، ایران