ارتباط بین ذهن آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده با سندرم پیش از قاعدگی: رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPSM-15-1_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ذهن آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان و خودخاموشی بر سندرم پیش از قاعدگی از طریق نقش میانجی استرس ادراک شده انجام گرفت.روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. در همین راستا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، نمونه ای برابر با ۳۸۰ نفر از میان دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شد. ابزار غربالگری سندرم پیش از قاعدگی (PSST)، پرسشنامه ذهن ­آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (S-DERS)، مقیاس خودخاموشی و پرسشنامه استرس ادراک شده توسط شرکت کنندگان در پژوهش، تکمیل شد.یافته­ ها: نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی و استرس ادراک شده رابطه مستقیم و منفی معنادار وجود دارد، اما بین دشواری در تنظیم هیجان و خودخاموشی با استرس ادراک شده رابطه مستقیم و مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین استرس ادراک شده و سندرم پیش از قاعدگی نیز رابطه معنادار یافت شد. مهمترین یافته حاکی از آن است که استرس ادراک شده در ارتباط بین ذهن آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان و خودخاموشی با سندرم پیش از قاعدگی به عنوان میانجی گر عمل می کند. با توجه به یافته ها، مدل پیشنهادی با داده ها برازش دارد و مورد تایید است.نتیجه­ گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده در ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی نقش موثری ایفا می کند. در همین راستا، نداشتن پذیرش و آگاهی نسبت به هیجانات و سرکوب احساسات، زمینه ساز ادراک استرس بالا می شود. در نهایت، مجموعه این الگو به تجربه شدیدتر علائم سندرم پیش از قاعدگی ختم خواهد شد.

Keywords:

استرس ادراک شده , خودخاموشی , دشواری در تنظیم هیجان , ذهن آگاهی , سندرم پیش از قاعدگی

Authors

آمنه دشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

یداله زرگر

دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

ایران داودی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

نسرین ارشدی

استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ramezanpour, F., Bahri, N., Bagheri, L., Fathi Najafi, T. Incidence ...
 • Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. ...
 • Stenstrom EP, Saad G, Hingston ST. Menstrual cycle effects on ...
 • Critchley HO, Babayev E, Bulun SE, Clark S, Garcia-Grau I, ...
 • Gnanasambanthan S, Datta S. Premenstrual syndrome. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive ...
 • Reberte LM, de Andrade JH, Hoga LA, Rudge T, Rodolpho ...
 • Temel S, Terzioglu F, Isik Koc G. Premenstrual syndrome in ...
 • Aşcı Ö, Gökdemir F, Süt HK, Payam F. The relationship ...
 • Hoyer J, Burmann I, Kieseler ML, Vollrath F, Hellrung L, ...
 • Cirillo PC, Passos RB, Bevilaqua MC, López JR, Nardi AEBipolar ...
 • Lustyk MK, Gerrish WG, Douglas H, Bowen S, Marlatt GA. ...
 • Kabat-Zinn J. Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Constructivism in the Human ...
 • Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) ...
 • Siegel DJ. The science of mindfulness. Shambhala Sun. ۲۰۱۰; ۱۸(۴):۶۶-۹ ...
 • Akhteh, M., Alipor, A., Sarifi Saki, S. Effectiveness of Stress ...
 • Tayel AM, Fouad NM, Masoud AO, Mousa AA. Relationship between ...
 • Panahi F, Faramarzi M. The effects of mindfulness-based cognitive therapy ...
 • Bluth K, Gaylord S, Nguyen K, Bunevicius A, Girdler S. ...
 • Baer RA. Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual ...
 • Askari S, Behroozi N, Abbaspoor Z. The effect of mindfulness-based ...
 • Assali R, Jalal Marvi F, Ansari F, Lashkardost H. Premenstrual ...
 • Wu M, Liang Y, Wang Q, Zhao Y, Zhou R. ...
 • Riahi, M., mahmoudabadi, Z. Sociological explanation of gender differences in ...
 • Rajabi, G., Malik Mohammadi, F., Amanallahifar, A., Sudani, M. Self-criticism, ...
 • Chrisler JC, Gorman JA, Streckfuss L. Self-silencing, perfectionism, dualistic discourse, ...
 • Ussher JM. The ongoing silencing of women in families: An ...
 • Perz J, Ussher JM. Women's experience of premenstrual syndrome: a ...
 • Kleinstäuber M, Schmelzer K, Ditzen B, Andersson G, Hiller W, ...
 • Jafarnejad, F., Shakeri, Z., Najaf Najafi, M., Salehi Fadardi, J. ...
 • McKay G. Social support, stress, and the buffering hypothesis: A ...
 • Mahdieh Momayyezi, Fatemeh Farzaneh, Mohammad Hasan Lotfi, Mental Health Status ...
 • Enayat F, Ataee Far R, Abaspoor Azar Z. The Effectiveness ...
 • Zareh, H., Taraj, S. The Effect of Premenstrual Syndrome on ...
 • Armand, A., Talaee, A. Investigating the Efficacy of Cognitive- Behavioral ...
 • Eggert L, Witthöft M, Hiller W, Kleinstäuber M. Emotion regulation ...
 • Bashlideh, K. Analysis of statistical data using SPSS and AMOS ...
 • Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. Guilford ...
 • Steiner M, Macdougall M, Brown E. The premenstrual symptoms screening ...
 • Ghasemipour Y, Raavand M, Saeidi F. Comparison of perceived stress, ...
 • Shiva Siahbazi, Fatemeh Zahra Hariri, Ali Montazeri, Lida Moghaddam Banaem. ...
 • Walach H, Buchheld N, Buttenmüller V, Kleinknecht N, Schmidt S. ...
 • Ghasemi Jobaneh R, Arab Zadeh M, Jalili Nikoo S, Mohammad ...
 • Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and ...
 • Soltan Mohammadlou, S., Gharraee, B., Fathali Lvasani, F., Gohari, R. ...
 • Besharat, M., Ranjbar Shirazi, F., Hafezi, E., Ranjbari, T. Emotion ...
 • Jack DC, Dill D. The Silencing the Self Scale: Schemas ...
 • Zabihiudan, S. The Relationship between Family Communication Patterns and Loneliness ...
 • Sadeghzadeh, M. Beshardeh, Sh. Khormaei, F. The Relationship between Conformity ...
 • Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of ...
 • Lee EH. Review of the psychometric evidence of the perceived ...
 • Rahimi, K., Hosseinsabet, F., Sohrabi, F. Effectiveness of Stress Management ...
 • van Wietmarschen H, Tjaden B, van Vliet M, Battjes-Fries M, ...
 • Maharjan, Sailesh, "is the relationship between trait mindfulness and psychological ...
 • hatampour E, mostafai A, sohrabi Z. The Effectiveness of Mindfulness ...
 • akhondi M, kamiabi M, sayadi A, zeinadini Z. The Effectiveness ...
 • Khalili Khezrabadi M, Shafqati S, Eshaghi Moghaddam F, Rafiepoor A. ...
 • Gross, J. J. (۲۰۱۵). Emotion regulation: Current status and future ...
 • Elison J, Garofalo C, Velotti P. Shame and aggression: Theoretical ...
 • Maji S, Dixit S. Self-silencing and women’s health: A review. ...
 • Smolak L. Gender as culture: The meanings of self-silencing in ...
 • Ali A, Oatley K, Toner BB. Life stress, self-silencing, and ...
 • Walton LM, Machamer L, Asumbrado RC, Behrens MA. Relationship between ...
 • Chang MW, Brown R, Wegener DT. Perceived stress linking psychosocial ...
 • Yew SH, Lim KM, Haw YX, Gan SK. The association ...
 • Barzegar, E., zohrei, E., Bostanipour, A., Fotohabadi, K., Ebrahimi, S., ...
 • ‎ Campbell-Sills L, Barlow DH, Brown TA, Hofmann SG. Acceptability ...
 • Jack, D. C. (۱۹۹۱). Silencing the self: Women and depression. Harvard ...
 • Temel S, Terzioglu F, Isik Koc G. Premenstrual syndrome in ...
 • نمایش کامل مراجع