تاثیر تحصیلات والدین بر رشد مهارت های اجتماعی فرزندان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF06_139

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

اهمیت تحصیلات، صاحب نظران تعلیم وتربیت را به تلاش برای کشف مهم ترین عوامل موثر در پیشرفت و یا افت وضعیت رفتاری و درسی، وادار نموده است. نقش تحصیلات والدین، در تربیت فرزندان و جلوگیری ازبروز ناهنجاری ها و بزهکاری ها، رعایت نظم و انضباط در خانه و مدرسه و جامعه، رشد شخصیت و اعتماد به نفس و عزت نفس و دوری از لغزش ها، داشتن هدف در زندگی، توانایی در برقراری روابط محبت آمیز وبرخورد خوب و مودبانه با دوستان و همکلاسی ها و معلمان، پرورش احساس مسئولیت در برابر خانواده و جامعه، رعایت بهداشت فردی و نظافت عمومی، نگهداری و حفظ منابع طبیعی و اموال عمومی و ... بسیارحساس و مهم است. والدین می توانند بدین وسیله، سرمشق و الگو و نمونه ی شایسته ای برای فرزندان خود باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطح تحصیلات والدین بر رشد مهارت های اجتماعی فرزندان بودهاست که به روش مروری کتابخانه ای و مطالعه ی پژوهش های موجود در این زمینه انجام شده اس ت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل گوناگونی همچون: جامعه، رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، خانواده و...بر رشد شخصیت اجتماعی فرد تاثیر گذار است، ولی خانواده به عنوان اولین عرصه ی حضور فرد تاثیر بیشتر و بسزاتری بر رشد اجتماعی وی دا رد و نقش سطح تحصیلی اعضای خانواده بویژه والدین در این بین پر رنگ به نظر می رسد .

Authors

حنانه سلیمی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، مرک ز آموزش عالی شهید رجا یی اصفهان

لیلا سلیمی

کارشناس علوم اجتماعی