کارایی درونی در نظام آموزش و پرورش

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IHS-8-32_002

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1402

Abstract:

این مقاله کارائی درونی در نظام آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داد. کارایی درونی نظام آموزش و پرورش بیانگر چگونگی گذر تحصیلی دانش آموزان در هر دوره ی تحصیلی است و به بعد کمی عملکرد نظام آموزشی ناظر است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع مروری کیفی و کتابخانه ای می باشد. از جمله روش های محاسبه کارآیی درونی آموزش و پرورش، می توان به جریان دانش آموزی، محاسبهء درصدهای جریان (شامل درصد ارتقا، درصد تکرار و درصد ترک تحصیل)، چگونگی استفاده از درصدهای جریان در برنامه ریزی آموزشی، تحلیل کوهورت برای محاسبهء شاخصهای کارآیی، از جمله نسبت اتلاف ، میانگین طول دورهء تحصیل و درصد ماندگاری اشاره نمود. در این پژوهش به روش ها و ابزارهای متعارف برای تحلیل و ارزیابی عملکرد، مانند، تحلیل هزینه پرداخته شد. نهایتا در جهت بازدهی بیشتر نظام آموزشی کشور پیشنهاد شد تا از تحولات کارایی درونی نظام آموزش و پرورش ارزشیابی های مستمر بعمل آید.

Keywords:

کارایی درونی - نظام آموزش و پرورش.

Authors

جهانگیر یاری حاجی عطالو

استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مدیریت آموزشی، تبریز، ایران

مریم عزتی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران