بررسی سنگ های آتشفشانی پلیوکواترنر غرب میاندو آب - آذربایجان غربی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC07_035

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

منطقه مورد مطالعه، در غرب ورقه ی ۱:۱۰۰۰۰۰ میاندوآب، واقع در استان آذربایجان غربی، قرار دارد و از لحاظزمین ساختاری، جزء پهنه ی ساختاری سنندج - سیرجان می باشد. فنوکربست های این سنگ ها شامل اولیوین،کلینوپیروکسن و بلورهای پلاژیوکلاز هستندکه عموما در یک زمینه ی شیشه ای با ترکیب تیتانومگنتیت و تیتانواوژیت قراردارند. این سنگ های متاآلومین ترکیبی از بازالت تا آلکالی بازالت و تراکی بازالت از خود نشان می دهند و از نظر سری،سرشتی آلکالن و شوشونیتی دارنده همچنین در نمودارهای تعیین محیط تکتونیکی. محیط های درون صفحه ای با ژنز وگسترش آنها همخوانی دارد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیء نرخ ذوب بخشی برای سنگ های مورد مطالعه حدود ۱ - ۵درصد می باشد و رویداد ذوب در محدوده ی گارنت - اسپینل لرزولیت انجام شده است. این سنگ ها در نتیجه ذوب بخشییک گوه گوشته ای غنی شده در بالای زون فرورانشیء مرتبط با فرورانش مایل نئوتتیس به زیر پهنه سنندج - سیرجان و دریک محیط درون صفحه ای (WPB) ایجاد شده اند و در آثر عملکرد گسل های عمیق تکامل حاصل کرده اند. سنگ هایمنطقه مورد مطالعه در نمودارهای الگوی عناصر نادر خاکی نرمالیز شده به کندریت از عناصر LREE, LILE غنی شدگی واز عناصر HREE, HFSE تهی شدگی نشان می دهند. غنی شدگی LREE نسبت به HREE به دلایلی همچون، آلایشپوسته ای، درجه پایین تبلور بخشی، تجمع ناهماهنگ فنوکریست ها و همچنین عمیق زباد ذوب بخشی در این بازالت ها می باشد

Authors

پرویز قادری

دانشگاه ارومیه، ارومیه