آموزش مهارت محور پروژه سوم از طرح شایستگی دیجیتال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 65 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_1556

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با عنوان آموزش مهارت محور پروژه سوم از طرح شایستگی دیجیتال در قالب درس پژوهی بین دانش آموزانپایه سوم دبستان دخترانه شاهد نرجس خاتون به تعداد ۶۰ نفر در دو کلاس ۳۰ نفره در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ انجام گرفت.این درس پژوهی در قالب یک گروه ۵ نفره که متشکل از آموزگاران پایه های اول، سوم و ششم است که دونفر از آموزگارنپایه های اول، سوم و ششم است؛ که دونفر از آموزگاران پایه اول، دو نفر پایه سوم و یک نفر پایه ششم می باشد. چالش ایجادشده بین آموزگاران پایه سوم در بحث پروژه سوم آموزش اسکرچ جونیور از طرح شایستگی دیجیتال بوده است که در اجرایآن و ایجاد مهارت عملکردی در دانش آموزان دچار مشکل شدند. پس از اعتبار سنجی با روش های مختلف تصمیم گرفتیمموضوع فوق را در قالب یک درس پژوهی با مدل فرناندز- یوشیدا اجرا نماییم. روش تدریس در سناریوی اول شامل تلفیقروش یادگیری معکوس و روش حل مسئله و در سناریوی دوم تلفیق یادگیری معکوس با روش ساخت گرایی ۵E می باشد؛ پساز اجرای سناریوی اول و نقد آن عواملی مانند نبود امکانات کلاسی، عدم تقویت تفکر الگوریتمی در دانش آموزان و عدممشارکت عملکردی از جمله عوامل شناخته شده بودند که راه حل هایی مانند هدفمندی روش یادگیری معکوس با انجام فعالیتهای قبل از کلاس، تدریس دانش آموز محور، اجرای مراحل برنامه نویسی توسط خود دانش آموزان، داستان گویی و نمایشعروسکی، برپایی نمایشگاه در قالب دیوار مهربانی دانش ارائه گردید که به اهداف مورد نظر رسیدیم.

Keywords:

درس پژوهی- طرح شایستگی دیجیتال- برنامه نویسی اسکرچ جونیور- پایه سوم

Authors

سیدامان اله سجادی

دکتری برنامه ریزی درسی ازاد اسلامی خوراسگان اصفهان

حلیمه گرگیج

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

زینب الهامی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد تهران

مهسا دادگر

ارشد دانشگاه خوارزمی

حمیده حسینیان

لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد

سکینه سالارزایی

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد واحد زاهدان