چگونگی تدریس اثربخش و تاثیر آن بر کیفیت یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-23_045

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1402

Abstract:

با عنایت به تحولات جامع بشری و مستثنی نبودن امر آموزش و پرورش از این فرایند نیاز به علوم و فنون پیچیده بیشتر نمایان می شود و در این تحولات نظام آموزشی یکی از شاخص های پویا و موفق بودن داشتن تدریس اثربخش است. لذا برای ایجاد یک تدریس اثربخش معلم باید با آمادگی کامل از لحاظ جسمی و روحی وارد کلاس شود. داشتن طرح درس مناسب برای تدریس اثربخش و رسیدن به اهداف آموزشی در کلاس درس امری ضروریست. معلمانی که دارای تدریس اثربخش هستند به گونه ای مناسب، اهدافی را که مستقیم یا غیرمستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است را دنبال می کنند و مهارت های مورد نیاز را جهت دستیابی به اهداف آموزشی به دست می آورند. درواقع معلمان برای اثربخش بودن باید بر دانش و مهارتهای موردنیاز جهت دستیابی به اهداف آموزشی آگاهی و تسلط داشته باشند تا بتوانند آن ها را در زمان مناسب و به شیوه ای مطلوب به کارگیرند. هدف از تدوین این مقاله بررسی چگونگی تدریس اثربخش و تاثیر آن بر کیفیت یادگیری دانش آموزان بوده که عوامل موثر بر تدریس اثربخش و شایط لازم برای داشتن تدریس اثربخش مورد بررسی قرار داده می شود. روش تدوین این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد که در آن از منابع به روز و معتبر استفاده شده است.

Authors

اکرم محمدیاری

مدرسه شهید علیزاده شعبان

جعفر پورعباس

مدرسه استعداده ای درخشان شهید بهشتی دوره اول