CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه تحریف های شناختی و ناگویی هیجانی با تعارضات زوجین

عنوان مقاله: رابطه تحریف های شناختی و ناگویی هیجانی با تعارضات زوجین
شناسه ملی مقاله: JR_JRPE-4-28_025
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس بکان - کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران
معصومه ژیان باقری - استادیار، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه تحریف های شناختی و ناگویی هیجانی با تعارضات زوجین پرداخت. نوع تحقیق توصیفی – همبستگی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش مراجعه کنندگان مطب های روان پزشکی و مامایی شهر تهران، در بهار سال ۱۳۹۹ به تعداد ۱۴۰ نفر بود، که تعداد ۱۰۳ نفر به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد تحریف های شناختی عبدالله زاده و سالار (۱۳۸۹)، ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-۲۰) و پرسشنامه تعارضات زوجین MCQ ثنایی و براتی (۱۳۷۵) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار SPSS۱۹ بود. بین تحریف های شناختی (۰. ۰۰۱ > P) و ناگویی هیجانی (۰. ۰۰۱ > P) با تعارضات زوجین رابطه بود. بین مولفه های تحریف های شناختی (شخصی سازی، درشت بینی – ریز بینی، تفکر همه یا هیچ، بر چسب زدن، استدلال احساسی، بی توجهی به امر مثبت، فیلتر ذهنی و تعمیم مبالغه آمیز) (۰. ۰۰۱ > P) با تعارضات زوجین رابطه بود. بین مولفه های ناگویی هیجانی با تعارضات زوجین (۰. ۰۰۱ > P) رابطه بود.

کلمات کلیدی:
تحریف های شناختی، تعارضات زوجین، ناگویی هیجانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1761858/