بررسی میدان مغناطیسی و نیروی اثرگذار در برهمکنش پرتو لاگر گاوسی مرتبه بالا با پلاسمای همگن وناهمگن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC07_073

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

در تحقیق حاضر برهمکنش پرتولاگر گاوسی مرتبه بالا با پلاسمای همگن و ناهمگن بررسی خواهد شد. پلاسماهای در نظر گرفته شده بدون برخورد و غیر نسبتی هستند. با در نظر گرفتن فرض غیر نسبیتی معادلات ماکسول حل می شوند. فرض بر این است که چگالی پلاسما و در نتیجه ضریب شکست در پلاسما به عنوان تابعی از فاصله انتشار تغییر می کند. علاوه بر این، نیروی اثرگذار که به میدان الکتریکی بستگی دارد را می توان با استفاده از گرادیان مربع میدان الکتریکی برای مقاطع مختلف پرتو لیرر و پروفایل های متفاوت برای چگالی پلاسما محاسبه می شود. میدان مغناطیسی مرتبط برای این لیزر و نایه چگالی ها متفاوت نیز با استفاده از قانون القای فارادی محاسبه می شود. طبق نمودارهای رسم شده، میدان مغناطیسی تولید شده ونیروی اثرگذار در مورد پلاسما ناهمگن با توزیع چگالی نمایی دارای حداکثر دامنه و پایداری بیشتر است.

Authors

سیما علیلو

دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

لعیا شاه رسائی

دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز