رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران با استفاده از رویکرد DEMATEL ، ANP و COPRAS

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAUQE-8-4_006

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

انتخاب و گزینش سهام مناسب جهت سرمایه‎گذاری و تشکیل پرتفوی با هدف کسب بازدهی بیشتر مهمترین مسئله سرمایه­گذاران در بازار سهام است. برای این امر مهم روش‎های مختلف با استفاده از متغیرهای مالی و بنیادی شرکت قادر به تعیین سهم‎های با پتانسیل بالا و همچنین رتبه‎بندی آنها مورد استفاده قرار می‎گیرد. در این پژوهش با دیمتل به تعیین تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیرهای مالی بر اساس نظر خبرگان و سپس از صورتهای مالی مستخرج شدند. که این نسبتها شامل  نسبت‎های جاری، حقوق صاحبان سهام به دارایی، گردش موجودی کالا، بازده سرمایه و رشد حقوق صاحبان سهام بودند. همچنین در این پژوهش با استفاده از   تکنیک­های فرآیند شبکه تحلیلی(ANP) مشخص شد که نسبت‎های نقدینگی و سودآوری بالاترین اهمیت را داشتند و از بین پنج نسبت تعیین شده بر اساس روش DEMATEL با توجه به نتایج تکنیک ANP، نسبت‎های جاری و بازده سرمایه از صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استخراج و با روش کوپراس(COPRAS) به رتبه‎بندی شرکت­ها به منظور        سرمایه­گذاری پرداخته شد.

Keywords:

واژه های کلیدی: رتبه‎ بندی , ANP , DEMATEL , COPRAS

Authors

سید فخرالدین فخرحسینی

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

میثم کاویانی

استادیار گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران