بررسی تاثیر سرعت خط تولید و رطوبت ذرات چوب بر مقاومت کششی تخته خرده چوب- مطالعه موردی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COSDA01_064

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

در این مقاله اثر پنج متغیر سرعت خط تولید (متناظر با زمان پرس)، میزان چسب مصرفی، فشار پرس، رطوبت ذرات خرده چوب (قبل از فرآیندافزودن چسب) و ضخامت نهایی تخته، جهت دستیابی به مقاومت کششی بهینه تخته خرده چوب بر اساس مدل رگرسیون و با استفاده از داده های تولیدیشرکت تخته فشرده ممتاز گلستان، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در انتها اثرگذاری متقابل متغیرها بر مقاومت کششی بررسی گردیده است. نتایج نشاندادند که با تنظیم سرعت خط بین ۱۱ الی ۱۲ متر بر دقیقه، رطوبت ذرات خرده چوب بین ۲ الی ۲.۵ درصد و ضخامت نهایی تخته بین ۱۶.۱ الی ۱۶.۲میلی متر، احتمال دستیابی به مقاومت کششی بهینه افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند که با تنظیم رطوبت ذرات بین ۲ الی ۲.۵ درصد می توانبا کمترین میزان فشار پرس و مصرف چسب، به مقاومت کششی بهینه دست یافت.

Authors

ابوالفضل جوان کیانی

سرپرست تضمین کیفیت، شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان، گرگان

فرهاد پورفاز

رئیس کنترل کیفیت، شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان، گرگان

نصراله یعقوبیان

مدیر کیفیت، شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان، گرگان

محمدعلی اخوان

مدیر عامل، شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان، گرگان