الگوی ساختاری تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر تعارضات زناشویی با میانجیگری ناگویی هیجانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-24-2_003

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش تعیین برازش مدل سازی معادلات ساختاری و بررسی تاثیر طرحواره­های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی با نقش میانجی گری ناگویی هیجانی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد متاهل مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی منطقه ۲ شهر تهران در بازه زمانی بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تا تیرماه سال ۱۳۹۸ بود که حداقل یک سال از زندگی زناشویی آن ها گذشته باشد. برای نمونه گیری ۳۰۰ نفر از جامعه مذکور به صورت هدفمند و به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه تعارضات زناشویی (Sanai, Barati and Boostanipoor, ۱۹۹۶)، طرحواره­های ناسازگار اولیه (Young & Brown,۲۰۰۵) و ناگویی هیجانی تورنتو (Bagby, Taylor & Parker, ۱۹۹۴) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS_۲۲ جمع آوری شد. نتایج نشان داد که شاخص های برازش، پس از اصلاح مدل از مقادیر مطلوبی برخوردار است و داده های این پژوهش با مدل پژوهش برازش مطلوبی دارد. کلیه حیطه های طرد و جدایی، عملکرد مختل، مرزهای مختل، دیگر جهتمندی و گوش به زنگی با نقش میانجی ناگویی هیجانی بر تعارضات زناشویی تاثیر دارد. نتیجه آنکه می توان از روابط موجود برای بهبود روابط زناشویی استفاده کرد.

Keywords:

Authors

آتوسا اسدزاده

دکتری روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدباقر حبی

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

مهدی زارع بهرام آبادی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

عبدالحسن فرهنگی

استادیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahi, G. (۲۰۰۴).Standardization of the short form of the Young ...
 • Arianfar, N., & Pourshahriari, M. (۲۰۱۷). Structural equation modeling of ...
 • Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. ...
 • Barahimi, N., & Sarafraz, M. (۲۰۱۶). Prediction of anger based ...
 • Castonguay, L. G., & Hill, C. E. (۲۰۰۷). Insight In Psychotherapy (pp. ...
 • Cheng, C. C. (۲۰۱۰). A study of inter-cultural marital conflict ...
 • Cummings, E. M., & Davies, P. T. (۲۰۱۰). Marital Conflict and ...
 • Dumitrescu, D., & Rusu, A. S. (۲۰۱۲). Relationship between early ...
 • Faircloth, B. (۲۰۱۲).Children and Marital Conflict: A Review. Case makers. ...
 • Garver, M. S., & Mentzer, J. T. (۱۹۹۹). Logistics research ...
 • Ghaem Magami, T., Abolghasemi, A., & Niknam, M. (۲۰۱۷). The ...
 • Guerin Jr, P. J., Fay, L. F., Burden, S. L., ...
 • Hanson, R. K. (۲۰۰۳). Empathy deficits of sexual offenders: A ...
 • Hasanvand Amozadeh, M, Hasanvand Amozadeh, A., & Ghadampour, M. (۲۰۱۳).Predicting ...
 • James Parker, T. (۲۰۱۹). Conflict Style and Marital Satisfaction in ...
 • Kim, B. R., Chow, S. M., Bray, B., & Teti, ...
 • Kline, G. H., Pleasant, N. D., Whitton, S. W., & ...
 • Kline, R. B., & Kline, R. B. (۱۹۹۸). Principles and ...
 • Markman, H. J., Stanley, S. M., & Blumberg, S. L. ...
 • Mehrabinia, F., & Shamsaee, M. M. (۲۰۱۸). Examination of the ...
 • Myers, D. G., & Smith, S. M. (۲۰۱۲). Exploring social psychology. ...
 • Obara, Y., & Kashihara, A. (۲۰۱۷). Refining Presentation Documents with ...
 • Greeff, Tanya De Bruyne, A. (۲۰۰۰). Conflict management style and ...
 • Park, H. J., & Byun, S. H. (۲۰۱۷). Effects of ...
 • Platts, H., Tyson, M., & Mason, O. (۲۰۰۲). Adult attachment ...
 • Pornor, Z. (۲۰۱۵). The relationship between emotional malaise, early maladaptive ...
 • Saeedi, M., & Ghasemi, M. (۲۰۱۷). A study of emotional ...
 • Silver, A. (۲۰۱۲). The secret of staying in love ...
 • Swart, M., Kortekaas, R., & Aleman, A. (۲۰۰۹). Dealing with ...
 • Talanquer, V. (۲۰۱۸). Progressions in reasoning about structure–property relationships. Chemistry Education ...
 • Vaezi, A. (۲۰۱۸). The effect of acceptance and commitment therapy ...
 • Waring, E. M., Holden, R. R., & Wesley, S. (۱۹۹۸). ...
 • Young, J. E. (۱۹۹۹). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused ...
 • Young, J. E., & Brown, G. (۲۰۰۵). Young Schema Questionnaire-Short ...
 • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. ...
 • Zerehpoosh, A. (۲۰۱۱). The effectiveness of schema therapy on chronic ...
 • نمایش کامل مراجع