CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران

عنوان مقاله: شناسایی و بیماریزایی گونه Alternaria infectoria جدا شده از درختان کهور ایرانی دارای نشانه شانکر در ایران
شناسه ملی مقاله: JR_IJPP-58-2_006
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

شقایق قرهی - گروه گیاهپزشکیف دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عادل پردل - عضو هیئت علمی-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
امیررضا امیرمیجانی - دانشگاه جیرفت
هادی درودی - Research Division of Natural Resources, Baluchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iranshahr, Iran.
محمد ابراهیم فراشیانی - Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

خلاصه مقاله:
در طی بهار و تابستان سال ۱۴۰۰، نمونه های از تنه و سرشاخه درختان کهور ایرانی (Prosopis cineraria L.) (شکل ۱) دارای علائم شانکر از جنگل ها و مراتع منطقه صحارا-سندی در استان سیستان بلوچستان جمع آوری گردید. به منظور جداسازی عامل بیماری، نمونه های جمع آوری شده با علائم شانکر و نکروز در دمای اتاق و روی کاغذ صافی مرطوب و محیط کشت آگار ۲% کشت داده شد (Pordel et al., ۲۰۱۵). به منظور شناسایی جدایه ها با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، کشت خالص در دمای ۲۳-۲۵ درجه سلسیوس روی محیط کشت سیب زمینی-هویج-آگار (PCA) تحت شرایط ۸ ساعت نور فلئورسنت و ۱۶ ساعت تاریکی برای مدت زمان ۵ تا ۷ روز قرار داده شد (Simmons, ۲۰۰۷). بعد از گذشت ۷ روز روی محیط کشت PDA، پرگنه سیاه رنگ با میسلیوم هوایی خاکستری رنگ تشکیل شد. روی محیط کشت PCA، کنیدیوم چماقی با دیواره طولی و عرض به صورت زنجیره تشکیل گردید. به منظور انجام آزمون بیماری زایی، ساقه گیاه کهور ایرانی توسط جدایه S۳BK مایه زنی گردید. بعد از گذشت یک هفته، علائمی بیماری مشابه علائم ایجاد شده در طبیعت، روی در نهال های کهور ایرانی ظاهر گردید (شکل ۳) که ابتدا برگ ها زرد و درنهایت کل گیاه خشک شد..

کلمات کلیدی:
تنوع زیستی, Dothideomycetes, قارچ های میتوسپوریک, بیمارگر, جنوب شرق ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1766551/