بررسی تاثیرگذاری باغ شیشه ای در طراحی داخلی اداری برای کاهش اضطراب، استرس و افسردگی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GAU-4-29_013

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری باغ شیشه ای در طراحی داخلی اداری برای کاهش اضطراب، استرس و افسردگی می باشد. با نگاه به معماری سنتی وکهن ایران و توجه به فضا های داخلی ادارات نوین و ادارات سنتی، معماری همخوان و الهام گرفته از طبیعت را به خوبی می توان مشاهده کرد. وجود باغ و باغچه و ارتباط محیط حیاط به فضای داخل بنا، از نکات مهم این معماری بوده و محیطی آرام بخش و همخوان با طبیعت را خلق کرده است. در عصر مدرن استفاده از باغ شیشه ای به گونه ای همان معماری سنتی ایرانی همگون با طبیعت را متداعی می کند. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۱۰۰ نفر برای گروه آزمایش و ۱۰۰ نفر برای گروه کنترل انتخاب و پرسشنامه DASS ۲۱ را تکمیل کردند. لازم به ذکر است پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) می باشد. گروه آزمایش کارمندانی می باشند که در فضاهای اداری با طراحی داخلی باغ شیشه ای مشغول به فعالیت میباشند و گروه کنترل کارمندانی می باشند که در فضاهای اداری بدون طراحی داخلی باغ شیشه ای مشغول به فعالیت می باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان اضطراب، استرس و افسردگی گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل می باشد. بنابراین مشخص می شود باغ شیشه ای در طراحی داخلی اداری برکاهش میزان اضطراب، استرس و افسردگی کارمندان تاثیرمثبت معنادار دارد. با توجه به یافته های این پژوهش که نشان دهنده تاثیر مثبت استفاده از باغ شیشه ای در طراحی داخلی فضاهای اداری می باشد لزوم به کارگیری بیش از پیش این ایده در طراحی های داخلی احساس می شود.

Authors

مهناز مرزبان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس تهران

حدیثه کامران کسمایی

دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس تهران، ایران