نقش حسابداری در زندگی اقتصادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC03_066

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حسابداری در زندگی اقتصادی افراد می باشد. گذشتهاز اینکه حسابداری به عنوان یک رشته محسوب می شود اما به نوعی با مفهوم اقتصاد نیز درتعامل می باشد. حسابداری نقش بسیار مهمی در کمک به توسعه اقتصادی دارد. این نقش درکشورهای در حال توسعه مشهودتر است . چگونگی شکل گیری و توسعه رشته حسابداری دربیشتر تابع رشد و افزایش واحدهای تجاری، مقررات بازرگانی ، قوانین دولتی و مالیاتی بوده است .روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مروری کتابخانه ای می باشد.

Authors

مژگان قاسمی پور

کارشناس حسابداری