طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی کارورزی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با محوریت حجاب و عفاف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCECH01_015

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1402

Abstract:

هدف این پژوهش طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دانشجو معلمان ، دانشگاه فرهنگیان می باشد، در بخش کیفی کلیه مدرسین دانشگاه فرهنگیان در تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. سوالات مصاحبه به صورت باز پاسخ، بر اساس راهنمای مصاحبه در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می باشد. که اهداف برنامه درسی با محوریت حجاب و عفاف در آن بررسی می شود. روش تحقیق توصیفی از نوع مطالعه و بررسی منابع دست اول، منابع نوشتاری ، منابع الکترونیکی و سایر منابع مربوطه و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ، روش تجزیه و تحلیل یافته ها به شیوه توصیف و استنتاج نظری بوده است. در نهایت پیشنهاد هایی در جهت تکمیل موضوع پژوهش در راستای طراحی الگو درسی کارورزی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با رویکردی بر حجاب و عفاف به صورت علمی به صاحب نظران و اساتید و برنامه ریزان و متخصصان آموزش و پرورش ارایه گردیده است.

Authors

بتول رجبی

کارشناس ارشد شیمی آلی، دبیر شیمی ناحیه ۱، استان قزوین

عاطفه عاملی شال

کارشناس ارشد شیمی پلیمر، دبیر شیمی منطقه شال، استان قزوین

جواد رجبی

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، استان قزوین

یونس شیخ سلیمانی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی، دبیر زبان انگلیسی منطقه شال، استان قزوین