بررسی تاثیر ضریب α در تامین مالی پروژه های حفاری مکانیزه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITC14_063

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

یکی از مهمترین ریسک ها در پروژه های حفاری مکانیزه، تامین مالی پروژه می باشد. چنانچه تامین مالی پروژه مطابق برنامه زمانبندی در موعد مقرر انجام نشود، اجرای پروژه با مشکلات دیگری نظیر تاخیر در تحویل پروژه، کیفیت پائین اجرا و عدم آمادگی برای مواجهه با دیگر مخاطرات پروژه مواجه خواهد شد .بطور معمول، برای برآورد درآمد پروژه های حفاری مکانیزه؛ هزینه های اجرا محاسبه شده و سپس درآمد پروژه بر اساس یک فهرست بها مانند فهرست بهای راه و باند و یا سد سازی استفاده شده و بر اساس آن، ضریب پیشنهادی پیمانکار محاسبه شده و پس از طی مراحل متداول؛ قرارداد برای اجرا ابلاغ می گردد. در موقع اجرای پروژه های حفاری مکانیزه، با توجه به اینکه در فهرست بها ضریبی تحت عنوان ضریب α مشخص شده است، پرداخت ها به شکلی دیگر خواهد بود که ممکن است در ابتدای پروژه، تامین مالی پروژه را با مشکل مواجه نماید. این موضوع بخصوص در صورتی که از روش هایی نظیر روش مدیریت ارزش کسب شده ( Earned Value (Management برای کنترل پروژه استفاده شود، ممکن است شاخص های کنترلی را در وضعیت نامطلوب نشان دهد.در این مقاله سعی شده است تا تاثیر این ضریب به همراه تاثیر پارامتر دیگری مانند شاخص تعدیل بر تامین مالی پروژه های حفاری مکانیزه مبتنی بر فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه بررسی ها نشان می دهد که این پارامتر در طول های اولیه پروژه تاثیر بسزایی دارد و در صورت نادیده گرفته شدن، می تواند اجرای پروژه را با مشکلاتی مواجه سازد.

Keywords:

ضریب α , حفاری مکانیزه , تامین مالی , فهرست بهای راه و باند , روش EVM

Authors

حمیدرضا محمد

کارشناس مهندسی مکانیک، موسسه حرا؛

سیدقوام وقاری

کارشناس مهندسی عمران، موسسه حرا؛

مسعود دهقانی مقدم

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ، موسسه حرا