ابن خاتون آملی، دبیر الممالک قطب شاهیان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR13_003

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1402

Abstract:

سرزمین دکن در جنوب هندوستان به دلیل ارتباط اقتصادی و تجاری از دوره های باستان، ارتباطات فرهنگی و سیاسی گسترده تری نسبت به سایر نقاط هندوستان با ایران داشته است. در عصر صفوی که مهاجرت های ایرانیان به کشورهای اطراف شدت بیشتری یافت، بخش مهمی از سیاست مداران و عالمان راه دکن را در پیش گرفتند. حضور شاهزادگان قراقویونلو در راس حکومت های دکنی و هم چنین نزدیکی سیاسی به سرزمین ایران، رسمیت زبان پارسی در دربارهای هندوستان دست به دست هم داد، تابخش مهمی از مهاجران ایرانی به هندوستان مهاجرت کنند. هدف از این پژوهش شناخت ابن خاتون عاملی سیاست مدار راهبردی ۱ قطب شاهیان است، که در دکن به مقام دبیرالممالک و صدر الصدور رسید. مقامی که بالاترین حد دستیابی سیاسی در دربار است.دلایل اهمیت این پژوهش بررسی عملکرد راهبردی ابن خاتون در دربار قطب شاهیان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، که ابن خاتون چگونه توانسته است، در این دوران با عملکرد راهبردی خود دوران حکومت قطب شاهیان را افزایش بخشد.

Authors

مهدی یاراحمدی

دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

محمدزمان خدایی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران