ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEACONF02_078

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1402

Abstract:

در این مقاله نخست به ارائه کلیاتی در مورد سیستم های پرداخت الکترونیک۱ پرداخته می شود. سپس EPS های جدید با سیستم های قدیمی و سنتی مورد مقایسه قرار می گیرد. همچنین در این مقاله از انتقال وجوه الکترونیک۲ به عنوان یکی از قدیمی ترین سیستم های پرداخت الکترونیک یاد می شود. چهار نوع کارت های پرداخت شامل کارت های اعتباری۳، کارت های بدهی۴، کارت های قابل شارژ۵ و کارت های هوشمند۶ مورد بررسی قرار گرفته و وجوه نقد و چک های الکترونیک همراه با چک ها و وجوه نقد سنتی مورد مقایسه قرار می گیرند. علاوه بر این، ابزارها و تکنولوژی های مختلف جهت ایجاد EPS های ایمن مانند امضاهای دیجیتال، تایید، رمزنگاری کلید اصلی، گواهی نامه ها۷ و اختیارات ذی صلاح، SSL ها، پروتکل انتقال متن های امن با امضاهای دیجیتال و انتقال الکترونیک کلید های عمومی و خصوصی معرفی می گردد. همچنین در این مقاله کیف های الکترونیک، پرداخت های کوچک و سایر سیستم های پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با دو مثال و نمونه از سیستم هاپرداخت الکترونیک که از عمومیت بیشتری برخوردارند و شامل e-cash، Mondex و Netcheck می شوند ، نتیجه گیری به عمل خواهد آمد.