پترولوژی و ژئوشیمی توده گابرویی کومولیتی کوه سنباجنوب باختری فریمان

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI12_449

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Abstract:

توده گابروئی کومولیتی کوه سنبا در مجاورت روستای ناری در جنوب باختری فریمان رخنمون دارد. همبری اینتوده با سنگ های الترامافیک تکتونیکی و گسله است . گابروی کوه سنبا آثار و شواهد لایه بندی ماگماتیک رانشان می دهد که قابل مقایسه با افق های بالایی گابروهای لایه ای مناطق افیولیتی اند.گابروی کوه سنبا به طور عمده شامل اولیوین گابرو، پیروکسن گابرو، لایه های ظریف پیروکسنیت، پگماتیتگابروی لایه ای و فروگابرو در افق های بالائی اند . بررسی مقاطع میکروسکپی نشان می دهد که کانی هایاولیوین، پلاژیوکلاز و ارتوپیروکسن به صورت فاز کومولوس و کانی های ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن و آمفیبولبه صورت اینترکومولوس، کانی های اصلی سازنده گابروهای کومولیتی کوه سنبا را تشکیل داده اند بافت هایهترادکومولیتی و مزوکومولیتی در گابروها غالب است . فراوانی بافت های هترادکومولیتی، مزوکومولیتی وآدکومولیتی، می تواند نشانگر تبلور فازهای کانی شناسی در یک سیستم باز بوده باشد. بر اساس تفسیر داده های شیمیایی گابروها ماهیت تولئیتی دارند. الگوی نمودارهای نرمالیز شده نسبت به گوشته اولیه، نشان از غنی شدگی گابروهای کوه سنبا از عناصر لیتوفیل بزرگ یون LILE مانند K ,Sr ,Pb Cs ,Rb ,Ba وتهی شدگی در Nb و Ti دارد. همچنین در نمودارهای تمایزتکتونیکی گابروها اغلب در محدوده تولئیت های جزایر قوسی IAT قرار می گیرند . با توجه به این خصوصیات ژئوشیمیایی همراه با فراوانی بافت های مزوکومولیتی و هترادکومولیتی و ترتیب تبلور فازهای کومولوس و اینتر کومولو س و شکلگیری کانی ها در سیستم باز، می توان تشکیل گابروهای کوه سنبا را در یک سیستم سوپراسابداکشنتوجیه نمود.

Authors

محمد رضا حاتمی

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مرتضی خلعت بری جعفری

پژوهشکده علوم زمین، گروه سنگ شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محمد هاشم امامی

پژوهشکده م زمین، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور