بررسی تاثیر ارتفاع سازه بر عملکرد سیستم سازه ای مهاربند کمانش تاب(BRB) پیرامونی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF10_091

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Abstract:

امروزه استفاده از مهاربندهای کمانش تاب به دلیل داشتن مزایای بیشتر در مقایسه با مهاربندهای فولادی متداول ،مورد توجه محققان و مهندسان قرارگرفته است ، این مزایا عبارت اند از: شکل پذیری بالا، استهلاک انرژی بیشتر، عدم کمانش کلی و موضعی و همچنین داشتن منحنی چرخه ای متقارن . این نوع مهاربندی به عنوان یکی از سامانه های موثر برای مقابله با بارهای جانبی ناشی از زلزله به شمار می رود.بادبندهای کمانش تاب (BRB) بااصلاح رفتار غیرخطی بادبند در ناحیه ی فشاری میزان ظرفیت اتلاف انرژی را در خود افزایش می دهند وازاین رو یکی از تجهیزات مناسب برای مقاوم سازی و بهسازی سازه ها هست . در این تحقیق سیستم سازه ای مهاربند کمانش تاب پیرامونی در سازه ۱۲، ۸، ۴ طبقه ، در نرم افزار SAP۲۰۰۰ مدل سازی می شود. این سازه نخست تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی ( (Push-Over قرار می گیرد و منحنی رفتاری سازه استخراج می گردد که می تواند ظرفیت های پسماند و رفتار غیرخطی سازه را تا حدی مورد بررسی قرار دهد سپس با اعمال تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی شش زلزله به مدل ها اعمال می شود که سه زلزله در حوزه دور از گسل و سه زلزله در حوزه نزدیک به گسل می باشد. نتایج از دو دسته پارامترهای نیرویی مانند برش و لنگر طبقات و پارامترهایتغییر مکانی مانند دریفت طبقات و تغییرمکان بام استفاده خواهد گردید. از جمله نتایج این مطالعه این نکته می باشد که جرم موثر مودی در سازه ۴ طبقه در مود اول راستای X و مود اول راستای Y در حدود ۴۴ درصدجرم سازه می باشد. جرم موثر مودی در سازه ۸ طبقه در مود اول راستای X و مود اول راستای Y در حدود۸۰درصد جرم سازه می باشد. جرم موثر مودی در سازه ۱۲ طبقه در مود اول راستای X و مود اول راستای Y درحدود ۴۶ درصد جرم سازه می باشد.

Keywords:

مهاربند کمانش تاب ((BRB , مهاربند , زلزله , Sap۲۰۰۰

Authors

حسین کیهانی

گروه مهندسی عمران ، واحد پردیس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس ، ایران

محمد بهرامیه

گروه مهندسی عمران ، واحد پردیس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس ، ایران