منطبق سازی تاریخ گذاری های مطلق (۱۴C) و نسبی گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز براساس روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRA-9-1_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

Abstract:

گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز به عنوان یکی از مهم ترین محوطه های مرتبط با دوران آهن در نواحی شرقی دریاچه ی ارومیه شناخته می شود. تا کنون در این محوطه ۵ فصل کاوش باستان شناختی صورت گرفته و بر اساس یافته های سفالی به دست آمده، تاریخ گذاری نسبی آن برابر با ۱۲۰۰-۸۰۰ پ.م پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)، نمونه های برداشت شده از بقایای انسانی گورستان، مورد تاریخ گذاری مطلق قرار گرفته و نتایج تاریخ گذاری مطلق با تاریخ گذاری نسبی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است. جهت انجام این آزمایش، ۴ عدد قطعه استخوان و ۱ نمونه دندان از میان بقایای انسانی در دسترس، برداشت شده و هر ۵ نمونه در آزمایشگاه رادیو کربن پوزنان لهستان مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش، ضمن تائید تاریخ گذاری نسبی پیشنهادشده بیانگر این نکته است که این محوطه طبق تاریخ گذاری مرسوم عصر آهن به دوران عصر آهن ۱ و ۲ تعلق دارد؛ همچنین بر اساس مطابقت داده های فلز آهن در گورستان عصر آهن مسجد کبود با تاریخ گذاری مطلق انجام شده و الگوی متداول استفاده از فلز آهن در سایر نواحی حوضه ی دریاچه ارومیه به نظر می رسد که نواحی شرقی دریاچه، در دورانی پس از عصر آهن ۲ به صورت گسترده از متالوژی آهن استفاده کرده اند. این پژوهش از این منظر می تواند مورد اهمیت باشد که تاریخ گذاری مطلق گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز به عنوان یک محوطه شاخص عصر آهن در شرق دریاچه ارومیه، کمک شایانی در تاریخ گذاری سایر محوطه های هم دوره در شمال غرب ایران و مخصوصا حوضه دریاچه ارومیه خواهد کرد.

Keywords:

Masjed-e Kaboud Iron Age Cemetery , Urmia Lake Basin , Accelerator Mass Spectrometer (AMS) Method , Absolut Dating , Relative dating. , گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز , حوضه ی دریاچه ارومیه , طیف سنج جرمی شتاب دهنده , تاریخگذاری مطلق , تاریخگذاری نسبی

Authors

علیرضا هژبری نوبری

Professor of Archaeology, Tarbiat Modares University

آرکادیوش سولتیشیاک

Professor of Archaeology

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ) Matthews R. Fazeli Nashli H. The Archaeology of Iran ...
 • Danti M.D. The Late Bronze and Early Iron Age in ...
 • Danti MD. Hasanlu V: The Late Bronze and Iron I ...
 • Dyson Jr RH. Pennsylvania Survey in Iran. Archaeology (۹), ۱۹۵۶; ...
 • Dyson Jr RH. Iran ۱۹۵۷: Iron Age Hasanlu. Museum Bulletin ...
 • Dyson Jr RH. Digging in Iran: Hasanlu. Expedition Magazine ۱(۳), ...
 • Dyson Jr RH. Problems of Proto-historic Iran as Seen from ...
 • Dyson Jr RH. A Decade in Iran, Expedition Magazine ۱۱(۲), ...
 • Dyson Jr RH. Further Excavations at Tepe Hasanlu. Iran (۲۶), ...
 • Dyson Jr RH. Hasanlu, Iran (۱۱). ۱۹۷۳b; p: ۱۹۵-۱۹۶ ...
 • Dyson Jr RH. Rediscovering Hasanlu. Expedition Magazine ۳۱ (۲-۳), ۱۹۸۹; ...
 • Dyson Jr RH. Muscarella OW. Constriction the Chronology and Historical ...
 • Hakemi A. Rad, M. The Description and Results of the ...
 • Dyson Jr RH. Pigott VC. Hasanlu. Iran (۱۳), ۱۹۷۷; p: ...
 • Muscarella OW. The Iron Age at Dinkha Tepe. Iran Metropolitan ...
 • Muscarella OW. Excavation at Dinkha Tepe, ۱۹۶۶. Bulletin of the ...
 • Burney C. Excavation at Haftavān Tape ۱۹۶۸: First Preliminary Report. ...
 • Burney C. Excavation at Haftavān Tape ۱۹۶۹: Second Preliminary Report. ...
 • Burney C. Excavation at Haftavān Tape ۱۹۷۱: Third Preliminary Report. ...
 • Burney C. Excavation at Haftavān Tape ۱۹۷۳: Fourth Preliminary ReportIran ...
 • Burney C. Haftavan Tape. Iran (۱۷), ۱۹۷۹; p: ۱۵۰-۱۵۵ ...
 • Burney C. Haftavan Tape. Iran (۱۷), ۱۹۷۹; p: ۱۵۰-۱۵۵ ...
 • Burton-Brown, T. Excavation at Azerbaijan, ۱۹۴۸. London. ۱۹۵۱ ...
 • Muscarella OW. The Tumuli at Sé Girdan: A Preliminary Report. ...
 • Muscarella OW. The Tumuli at Sé Girdan: Second Report. Metropolitan ...
 • Muscarella OW. The Date of the Tumuli at Sé Girdan, ...
 • Lippert A. Die österreichischen Ausgrabungen am Kordlar-Tepe in Persisch-Westaserbeidschan (۱۹۷۱-۱۹۷۸). ...
 • Burney C. Excavations at Yanik Tepe, North-West Iran. Iraq (۲۳), ...
 • Burney C. The excavation at Yanik Tepe, Azerbaijan, ۱۹۶۱ Second ...
 • Burney C. Excavation at Yanik Tepe, Azerbaijan, ۱۹۶۲: Third Preliminary ...
 • Hejebri Nobari A. Excavation at Iron Age Cemetery of Masjed-e ...
 • هژبری نوبری علیرضا. گزارش مقدماتی دومین فصل کاوش در محوطه ...
 • Hejebri Nobari A. Excavation at Iron Age Cemetery of Masjed-e ...
 • Hejebri Nobari A. Garousi M. The Art of Pottery in ...
 • هژبری نوبری علیرضا، و صالحی گروس مهناز، هنر سفالگری عصر ...
 • Hejebri Nobari A. The position of the Masjed-e Kaboud cemetery ...
 • هژبری نوبری علیرضا، جایگاه کاوش های مسجد کبود تبریز در ...
 • Hejebri Nobari A. Naseri Someeh H. Mokhtaripour F. Mehdizadeh B. ...
 • هژبری نوبری علیرضا، ناصری صومعه، حسین، مختاری پور، فاطمه، و ...
 • Salehi Graros M. The classification and typology of ceramic discovered ...
 • صالحی گروس مهناز. طبقه بندی و گونه شناسی سفالینه های ...
 • MOHANDESAN E. Extraction and Analysis of Ancient DNA; Sex Determination ...
 • مهندسان المیرا. استخراج و تجزیه و تحلیل DNA باستانی به ...
 • Kanani L. The classification of metal objects found from Iron ...
 • کنعانی لیلا. طبقه بندی اشیای فلزی یافت شده از گورستان ...
 • Zandkarimi H. Archaeometric Study of Prehistoric Human Skeleton Remains through ...
 • Mokhtari pour, F., Analysis of burials patterns in north and ...
 • Young T C Jr. A Comparative Ceramic Chronology for Western ...
 • Venden Bergehe L. La Necropole de Khurvine. Leiden, ۱۹۶۴ ...
 • Kambakhsh far S. Tehran three thousand two hundred thousand years ...
 • کامبخش فرد سیف اله. تهران سه هزار و دویست ساله. ...
 • Darabi H. Niazi, N. The Irone Age Settlements of Taleghan, ...
 • دارابی حجت. نیازی نازلی. محوطه های عصرآهن منطقه طالقان، شمال ...
 • Hoseinzadeh J. Noralivand H. Montazerzohori M. Sohrabinia A. Soltysiak A. ...
 • حسین زاده جواد. نورعلی وند حمزه. جاوری محسن. منتظرظهوری مجید. ...
 • Tala’I H. The Iron II (CA. ۱۲۰۰-۸۰۰ B.C.) Pottery Assemblage ...
 • Iravani Ghadim F. Mamizadeh Giglu, S. Typology and Introducing the ...
 • ایروانی قدیم فرشید. ممی زاده گیگلو سلیمان. گونه شناسی و ...
 • Sattarnezhad S. Esmaili-Atiq H. Rahmatpour, M. Jaleh-Aghdam, J. Tohodi, M. ...
 • ستارنژاد سعید. اسماعیلی عتیق حسین. رحمت پور محمد. ژاله اقدم ...
 • Hejebri Nobari A. Excavation at Chalcolithic cemetery of Larijan in ...
 • هژبری نوبری علیرضا. گزارش تفضیلی طرح پژوهشی تدفین های دوران ...
 • Ajorloo B. Askarpour, V. The Pottery Tradition in Khoda'afarin Territory ...
 • آجرلو بهرام. عسگرپور وحید. سنت سفالگری ناحیه خداآفرین و نظریه ...
 • Badalyan RS. Avetisyan PS. Bronze and Early Iron Age Archaeological ...
 • Kavoosi A. Sarlak, S. Excavations at Tepe Sarm: new evidence ...
 • کاوسی عمار. سرلک سیامک. کاوش های تپه صرم مدارک نوین ...
 • Dehpahlavan M. Jahed, M. Tazik A. Mohammadkhani, K. Farnam, E. ...
 • ده پهلوان مصطفی. جاهد مهدی. تازیک عمار. محمدخانی کوروش. فرنام ...
 • Fahimi H. Distribution of Iron Age Pottery in the Southern ...
 • Seyidov A Q. Naxçıvan e.ə. VII-II minilliklərdə. Bakı, Elm. ۲۰۰۳ ...
 • Iravani Ghadim F. JafarAbad Kurgan no IV. Essays in Honour ...
 • Overlaet B. The Early Iron Age in the Pusht-I Kuh, ...
 • اورلت برونو. عصر آهن اولیه در پیشکوه لرستان. ترجمه کمال ...
 • Danti MD, Cifarelli M. Iron Age II warrior burials at ...
 • گرگری لیلا. ولی پورحمید. قنبری بهنام. گونه شناسی ظروف سفالی ...
 • Ghanbari B. Mostafa Pour, E. Zifar, H. Karimi H. Zolghadr ...
 • قنبری بهنام. مصطفی پور ایمان، ذیفر حامد. کریمی حمزه. ذوالقدر ...
 • Danti M. Hasanlu Excavation Reports III, Hasanlu V: The late ...
 • دانتی مایکل، آذربایجان در گذار از عصر مفرغ به عصر ...
 • Rubinson KS. A mid-second millennium tomb at Dinkha Tepe. American ...
 • Young TC Jr. Proto-historic Western Iran: An Archaeological and Historical ...
 • Young T C Jr. The Iranian Migration into the Zagros. ...
 • Levein LD. The Iron Age, Archaeology of western Iran. Settlement ...
 • Medvedeskaya IN. Iran: Iron Age I, Translated by: Ali A. ...
 • مدودسکایا یانا. ایران در عصرآهن I، ترجمه علی اکبر وحدتی، ...
 • Negahban E O. Marlik: the complete excavation report (Vol ...
 • . University of Pennsylvania, Museum of Archaeology. ۱۹۹۶ ...
 • Pourfaraj A. The process of changes in grey potteryin north ...
 • پورفرج اکبر، سیر تحول سفال خاکستری در شمال غرب ایران. ...
 • Pourfaraj A. The Revision of Iron Age in North Western ...
 • پورفرج اکبر. بازنگری عصر آهن شمال غرب ایران، مطالعه موردی ...
 • Hedges REM. Van Klinken, GJ. A review of current approaches ...
 • Esmaili-Atiq H. Rahmatpour M. Jaleh-Aghdam J. Sattarnezhad S. Excavation at ...
 • اسماعیلی عتیق. حسین. رحمت پور. محمد. ژاله اقدم. جواد و ...
 • Hejabri Nobari. A, Excavation at Larijan Cemetery: First Preliminary Report. ...
 • هژبری نوبری. علیرضا. گزارش مقدماتی اولین فصل کاوش باستان شناختی ...
 • Hejabri Nobari. A, Excavation at Larijan Cemetery: Second Preliminary Report. ...
 • هژبری نوبری. علیرضا. گزارش مقدماتی دومین فصل کاوش باستان شناختی ...
 • Hejabri Nobari. A, Excavation at Larijan Cemetery: Third Preliminary Report. ...
 • هژبری نوبری. علیرضا. گزارش مقدماتی سومین فصل کاوش باستان شناختی ...
 • Iravani ghadim, F. Excavation at Jafarabad Kurgans: First Preliminary Report. ...
 • ایروانی قدیم. فرشید، گزارش حفاری فصل اول کاوش باستان شناسی ...
 • Iravani ghadim, F. Excavation at Jafarabad Kurgans: Second Preliminary Report. ...
 • ایروانی قدیم. فرشید، گزارش حفاری فصل دوم کاوش باستان شناسی ...
 • Rezaloo. R, Alizadeh. S, Kazempour. M, Study of Iron Age ...
 • Mollazadeh. K. Review of Michael D. Danti’s revision of the ...
 • ملازاده. کاظم. نقد بازنگری مایکل دانتی در ارتباط با گاهنگاری ...
 • نمایش کامل مراجع