بررسی تطبیقی شرایط مطالبه جبران خسارت تاخیر نقض تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و اسناد تجارت بین المللی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF06_038

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

Abstract:

از شرایط اساسی امکان مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی، عهدشکنی یا نقض تعهد است. این مسئله به نحو شایسته ای در حقوق ایران و اسناد تجارت بین المللی انعکاس یافته است که مقاله حاضر به صورت تطبیقی آن را از منظر حقوق موضوعه ایران و اسناد تجارت بین المللی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: متعهدله با منقضی شدن موعد اجرای تعهد، می تواند جبران خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی را درخواست نماید. اما در اسناد تجارت بین المللی، متعهدله در صورتی می تواند ادعای خسارت نماید که پس از انقضای مدت، اجرای تعهد را به وسیله اظهارنامه یا اقامه دعوا یا حتی نامه سفارشی از متعهد خواسته باشد و خسارت تاخیر تادیه نیز از این تاریخ قابل جبران خواهد بود.

Keywords:

نقض تعهد , خسارت تاخیر , حقوق ایران , اسناد تجارت بین الملل

Authors

محمود حسن پور

دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز, ایران

سعید زردشت

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز, ایران

محمد رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان,ایران