شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر آینده نظام آموزش دانشگاهی در فضای انقلاب صنعتی چهارم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIERA-17-61_001

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1402

Abstract:

انقلاب صنعتی چهارم شرایط جوامع، سازمانها و نهادهایی مانند دانشگاه را با تحولات بنیادینی روبرو نموده است و برای دانشگاهها ضرورت دارد با رویکرد ناشی از مبانی نظری آن آیندهنگری نمایند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری پیشرانهای موثر بر آینده نظام آموزش دانشگاهی ایران در فضای انقلاب صنعتی چهارم است. پژوهش ازنظر هدف، توسعهای-کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-اکتشافی است که از مدل آمیخته (کیفی-کمی) برای جمعآوری دادهها استفاده گردید. پس از طی مراحل انتخاب جامعه و نمونه آماری تعداد ۵۹ سند علمی و ۸ نفر خبره به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. در تجزیه وتحلیل دادهها، برای شناسایی پیشرانها از ابزار دادهکاوی و برای تحلیل ساختاری پیشرانهای شناسایی شده از تکنیک دلفی و نرمافزار میکمک استفاده گردید. در مرحله اول یافتهها، تعداد ۹ پیشران شناسایی گردید و در مرحله دوم نیز، نتایج تحلیل ساختاری نشان از ۲ پیشران تاثیرگذار، ۳ پیشران دووجهی، ۳ پیشران وابسته و ۱ پیشران قابل حذف داد. نتایج پژوهش نشان داد، متغیرهای «آموزش و یادگیری شخصی سازی شده»، «کلانداده»، «رویکرد آموزشی موک» و «ادغام دانش و مهارت» به عنوان عوامل کلیدی و شکلدهنده به آینده نظام آموزش دانشگاهی ایران هستند. انتظار میرود نتایج این پژوهش در ارائه تفسیری ساختارمند و سیستمی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر آینده نظام آموزش دانشگاهی ایران و روابط بین آنها گام اثربخشی باشد.

Authors

حامد تارین

دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

یداله مهرعلیزاده

استاد، گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سکینه شاهی

استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حمید فرهادی راد

دانشیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

غلامحسین رحیمی دوست

استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بیگیریزی، م.، شاهطالبی، ب.، و یارمحمدیان، م. (۱۳۹۷). تعالیگرایی، پیشران ...
 • درتاج، ف.، زارعی زوارکی، ا.، علی آبادی، خ.، فرج اللهی، ...
 • شامی زنجانی، م.، اسدی، محسنه.، و نبیی، ف. (۱۴۰۱). دانشگاه ...
 • ضرغام بروجنی، ح.، و فرخیان، ف. (۱۴۰۰). کلاندادهها و گذار ...
 • محمدپور، س.، سالارزهی، ح.، کمالیان، ا.، یعقوبی، ن.، و مهدی، ...
 • Creswell, J.W. (۲۰۰۸). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. ...
 • Downes, S. (۲۰۱۴). The MOOC of one, Stephen’s Web, [Accessed ...
 • Dishon, G. (۲۰۱۷). New Data, old Tensions: Big Data, Personalized ...
 • Grinshkun, V., & Osipovskaya, E. (۲۰۲۰). Teaching in the Fourth ...
 • Holon, I. Q. (۲۰۲۱). Global learning landscape: mapping the future ...
 • Kim, J. R. (۲۰۱۷). Look inside the Republic of Korea’s ...
 • Shahroom, A. A., & Hussin, N. (۲۰۱۸). Industrial Revolution ۴.۰ ...
 • Savic, M. (۲۰۲۰). the down of the academic revolution: an ...
 • Schwab, K. (۲۰۱۶). The fourth industrial Revolution. Retrieved March ۳, ...
 • Unesco. (۲۰۱۷). Training Tools for Curriculum Development, IBE/۲۰۱۷/OP/CD/۰۴ Training Tools ...
 • Yang, C. (۲۰۱۹). The Fourth Industrial Revolution, Aging Workers, Older ...
 • نمایش کامل مراجع