اثر ترکیبی تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر محافظت قلبی: به واسطه بیان ژن های UCP۲، UCP۳ و eNOS

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-28-160_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: ایجاد محافظت قلبی عروقی با فعالیت ورزشی و تغذیه مناسب از جمله موضوعات مهم و جذاب است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تعاملی یک دوره تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل روغن بذر کتان بر بیان ژنهای درگیر در محافظت قلبی (UCP۲، UCP۳ و eNOS) در رتهای نر سالم انجام شده است. مواد و روش ها: ۲۰ سر رت بالغ نر، بهصورت تصادفی به چهار گروه ۵ تایی شامل: کنترل سالین (CS)، تمرین سالین (TS)، مکمل بذر کتان (CO) و تمرین مکمل بذر کتان (TO) تقسیم شدند. گروههای تمرینی ، به مدت ۱۰ هفته و هر هفته پنج جلسه، تمرین اینتروال را با شدت ۹۰ تا ۹۵ درصد VO۲max روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام دادند و گروه های مکمل نیز عصاره روغنی بذر کتان را با دوزmg/kg  ۳۰ دریافت می کردند. پنج روز پس از آخرین جلسه تمرینی رت ها قربانی شدند. سپس بافت برداری قلب انجام و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرین به طور معنی داری باعث افزایش بیان ژن UCP۲ نسبت به گروه کنترل شده است (۰۳/۰ p=). بیان ژن UCP۲ در گروه تعاملی بیشتر از کنترل (۰۰۸/۰ p=) و تمرین (۰۰۸/۰ p=) بود. در مورد UCP۳، تمرین به طور معنی داری باعث افزایش بیان ژن UCP۳ نسبت به گروه کنترل شد. بیان ژن UCP۳ در گروه تمرین (۰۵/۰ p=) و تعاملی (۰۵/۰ p=) بهطور معنیداری بالاتر از مکمل بود. همچنین در گروه تعاملی به طور معنی داری بیش تر از کنترل بود (۰۳/۰ p=). در مورد eNOs، گروه تعاملی بیان ژن eNOS بیشتری را نسبت به کنترل نشان دادند. همچنین بیان ژن eNOS در گروه تعاملی از گروه تمرین بیش تر بود (۰۰۸/۰ p=). استنتاج: تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل روغن بذر کتان بواسطه افزایش بیان ژنهای UCP۲، UCP۳ و eNOS باعث محافظت قلبی میشود.

Keywords:

uncoupling proteins , endothelial nitric oxide synthase , cardioprotection , flaxseed oil supplementation , high intensity interval training , پروتئین های جفت نشده , نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی , محافظت قلبی , مکمل سازی بذر کتان , تمرین تناوبی شدید

Authors

حسین شیروانی

Assistant Professor, Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences,

صالح رحمتی احمدآباد

Assistant Professor, Department of Physical Education, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Loos RJ, Bouchard C. Obesity: is it a genetic disorder? ...
 • Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, ...
 • Oelkrug R, Polymeropoulos ET, Jastroch M. Brown adipose tissue: physiological ...
 • Clapham JC, Arch JR, Chapman H, Haynes A, Lister C, ...
 • Trenker M, Malli R, Fertschai I, Levak-Frank S, Graier WF. ...
 • Tousoulis D, Kampoli AM, Tentolouris C, Papageorgiou N, Stefanadis C. ...
 • Balligand JL, Feron O, Dessy C. eNO ...
 • activation by physical forces: from short-term regulation of contraction to ...
 • Kim DH, Kim SH, Kim WH, Moon CR. The effects ...
 • Zhou M, Lin BZ, Coughlin S, Vallega G, Pilch PF. ...
 • Noland RC, Hickner RC, Jimenez-Linan M, Vidal-Puig A, Zheng D, ...
 • Rezende TM, Sponton CH, Malagrino PA, Bezerra MA, Penteado CF, ...
 • Ramirez-Velez R, Bustamante J, Czerniczyniec A, Aguilar de Plata AC, ...
 • Fallahi AA, Shekarfroush S, Rahimi M, Jalali A,Khoshbaten A. Alteration ...
 • Kakilashvili B, Zurabashvili DZ, Turabelidze DG, Shanidze LA, Parulava GK. ...
 • Kargar R, Forouzanfar M, Ghalamkari G, Nasr Esfahani MH. Dietary ...
 • Devarshi PP, Jangale NM, Ghule AE, Bodhankar SL, Harsulkar AM. ...
 • Cassani RS, Fassini PG, Silvah JH, Lima CM, Marchini JS. ...
 • Mirfatahi M, Tabibi H, Nasrollahi A, Hedayati M. Effects of ...
 • Lee P, Prasad K. Effects of flaxseed oil on serum ...
 • Ren GY, Chen CY, Chen GC, Chen WG, Pan A, ...
 • Shafiee A, kordi M, Gaeini A, Soleimani M, Nekouei A, ...
 • Hoydal MA, Wisloff U, Kemi OJ, Ellingsen O. Running speed ...
 • Pfaffl MW. A new mathematical model for relative quantification in ...
 • Bo H, Jiang N, Ma G, Qu J, Zhang G, ...
 • Rahmati-Ahmadabad S, Shirvani H, Sobhani V. Long Term Effect of ...
 • Pilegaard H, Saltin B, Neufer PD. Effect of short ...
 • term fasting and refeeding on transcriptional regulation of metabolic genes ...
 • Boss O, Samec S, Desplanches D, Mayet MH, Seydoux J, ...
 • Lopez D, Orta X, Casos K, Saiz MP, Puig-Parellada P, ...
 • Schrauwen P, Hesselink MK, Vaartjes I, Kornips E, Saris WH, ...
 • Forstermann U, Munzel T. Endothelial nitric oxide synthase in vascular ...
 • Shirvani H, Arabzadeh E. Metabolic cross-talk between skeletal muscle and ...
 • Williams JJ, Palmer TM. Cavin-۱: caveolae-dependent signalling and cardiovascular disease. ...
 • Ramadoss J, Pastore MB, Magness RR. Endothelial caveolar subcellular domain ...
 • Stebbins CL, Stice JP, Hart CM, Mba ...
 • FN, Knowlton AA. Effects of dietary decosahexaenoic acid (DHA) on ...
 • Gortan Cappellari G, Losurdo P, Mazzucco S, Panizon E, Jevnicar ...
 • Shirvani H, Aslani J. The effects of high-intensity interval training ...
 • Shirvani H, TaheriChadorneshin H, Sarir H, Aslani J. Neuroprotective effects ...
 • نمایش کامل مراجع