بررسی کارکردهای رسانه های جمعی در تحقق عدالت اجتماعی با رویکرد ساخت آینده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF14_024

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش کارکردهای مختلف رسانه های جمعی در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه و نهادینه سازی آن با رویکرد ساخت آینده است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و ماحصل بررسی مقالات و تحلیل محتوای کیفی بوده که بر اساس تحلیل اسنادی متون و دیدگاه های موجود، به بررسی کارکردهای مختلف رسانه های جمعی با رویکرد ساخت آینده در تحقق عدالت اجتماعی می پردازد. یافته ها: این پژوهش با مرور اسناد، به این پاسخ دست یافت که رسانه ها بر اساس ماموریت کارکردگرای خود، در سه سطح تاثیر با مخاطبان خود مواجه می شود، مرحله اول آگاهی بخشی و حمایت آموزشی که از آن به کارکرد حمایتی یاد می شود. مرحله دوم، ارشاد و راهنمایی هایی که منجر به ملکه سازی رفتار می شود و از آن به کارکرد ارشادی نام برده می شود و مرحله سوم، نظارت بر رفتار و اعمال برای اجرای صحیح آن موضوع که کارکرد نظارتی نام دارد. نتیجه گیری: رسانه ها می توانند از طریق آموزش مفاهیم و راهکارها و نتایج تحقق عدالت در جامعه به مردم، راهنمایی و ارشاد مخاطبان جهت ملکه سازی مفهوم عدالت در اذهان و نظارت بر اعمال مخاطبان خود برای اجرای صحیح راهکارهای عدالت در جامعه بر تحقق این مهم در جامعه و ساخت آینده بر اساس این معیارها اقدام کنند.

Authors

علی کرمی

دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته آینده پژوهی، دانشکده حضرت ولیعصر(عج)، دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، ایران