امید و امیدواری با توجه به آیات قرآن کریم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 698

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA07_042

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

امید یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی و محرک انسان برای رسیدن به آمال و آرزوهایش است و نیز ملازم روانی زندگانی و رشد است که با احساس و آگاهی ، همراه و تضمین کننده تکامل پیشرفت جوامع بشری است . در قرآن کریم برای ایجاد آن، گزاره های اعتقادی و رفتاری متعددی مطرح شده که توجه به آن ها، ضمن ایجاد امید، به تحکیم و غنی سازی آن کمک می کند. قرآن کریم تمام آیاتش روح افزا و پر از امید می باشد . بسیاری از آیات قرآن کریم بشارت به بهشت ، نعمت های همیشگی بهشتی ، رستگاری و سعادت در دنیا و آخرت است . قرآن کریم با بیان آیات امیدوارکننده انسان را به هدف اصلی و مسیر حقیقی خود یعنی قرب الهی می رساند بنابراین نیاز است آیاتی که درباره ی امید می باشد را بررسی نمود . پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از آیات گران بهای قرآنی ، این گزاره ها را طبقه بندی نموده و با تکیه به آیات قرآن به تحلیل و بررسی آن ها پرداخته است . یافته ها نشان داد که ایمان به خدا ، توکل ، آرامش و اطمینان ، اصل عمل گرایی ، شروع از دوران کودکی ، درخواست هدایت خدا ، امدادهای الهی و استقامت ، امیدواری و سلامت ، شادی، انسان متعهد و مسئول، نماز و دوری از گناه، دعا کردن و کار و کوشش از مصادیق امید و امیدواری در انسان است .

Authors

فرهاد رنجبر

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان ، علی آباد کتول ، ایران

محمدحسن خلیلی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ، رشته علوم قرآنی و حدیث ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری ، ایران