بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-26-146_025

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: افزایش سن با تغییرات مغزی و کسب مهارت حرکتی همراه است که توانایی عملکردی افراد سالمند را محدود می نماید. یکی از روش های درمانی طی چند سال اخیر، استفاده از تحریکات الکتریکی مغز می باشد. هدف از مطالعه حاضر، مروری سیستماتیک بر بررسی مطالعاتی است که ثر تحریکات الکتریکی مغز را بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی افراد سالمند و سالم مورد ارزیابی قرار داده اند. مواد و روش ها: در این مطالعه مروری سیستماتیک در فاصله زمانی ۱۹۹۵-۲۰۱۶ از بانک های اطلاعاتی Ovid, CINAHL, Google scholar PEDro, Cochrane library, PubMed, Science Direct جستجو به عمل آمد. در این فرایند، مطالعاتی که اثر تحریکات الکتریکی مغز در مناطق مختلف مغزی را بر روی پارامترهای یادگیری و مهارت حرکتی افراد سالمند مورد بررسی قرار داده بودند، وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات وارد شده از مقیاس PEDro استفاده گردید. یافته ها: از بین ۹۷ مطالعه، هفت مقاله که دارای معیارهای ورود بودند، انتخاب شدند. تفاوت های زیادی میان مقالات از نظر متدولوژی، شاخص های اصلی مورد ارزیابی، تعداد نمونه، روش اجرا و غیره مشاهده گردید. مرور مطالعات نشان داد که استفاده از تحریکات الکتریکی در نواحی حرکتی اولیه و مخچه، اثرات معنی داری بر بهبود یادگیری و مهارت حرکتی افراد سالمند دارد. هم چنین استفاده از این مداخله در نواحی پره فرونتال، پاریئتال و تمپوروپاریئتال اثرات معنی دار، طولانی مدت و مشهودی بر شناخت و حافظه کاری افراد سالمند دارد. استنتاج: به نظر می رسد که استفاده از تحریکات الکتریکی در نواحی مختلف مغزی به عنوان یک تکنیک مفید و موثر جهت حفظ ظرفیت یادگیری و جلوگیری از اختلالات یادگیری در افراد سالمند محسوب می گردد.

Authors

محدثه حافظ یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

زهرا یاجدی

دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

زهرا احمدی زاده

کارشناسی ارشد کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانخبشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

فاطمه احسانی

استادیار، گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانخبشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Zimmerman M, Nitsch M, Giraux P, Gerloff C,Cohen LG, Hummel ...
 • Seidler RD, Bernard JA, Burutolu TB, FlingBW, Gordon MT, Gwin ...
 • Neurosci Biobehav Rev ۲۰۱۰; ۳۴(۵): ۷۲۱-۷۳۳ ...
 • Nitsche MA, Schauenburg A, Lang N,Liebetanz D, Exner C, Paulus ...
 • Facilitation of implicit motor learning byweak transcranial direct current stimulationof ...
 • Ehsani F, Abdollahi I, Mohseni-BandpeiMA. A Comparative Study on middle ...
 • Ehsani F, Abdollahi I, Mohseni Bandpei MA ...
 • Comparing young and elderly serial reactiontime task performance on repeated ...
 • Ehsani F, Abdollahi I, Mohseni-BandpeiMA. The study of explicit knowledge ...
 • Ehsani F, Abdollahi I, Mohseni Bandpei MA,Zahiri N, Jaberzadeh Sh. ...
 • Burke SN, Barnes CA. Neural plasticity inthe ageing brain. Nat ...
 • Berardelli A, Inghilleri M, Rothwell JC,Romeo S, Curra A, Gilio ...
 • Ehsani F, Bakhtiary A, Jaberzadeh S,Talimkhani A, Hajihasani A. Differentialeffects ...
 • Kuo MF, Paulus W, Nitsche MA ...
 • Therapeutic effects of non-invasive brainstimulation with direct currents (tDCS) inneuropsychiatric ...
 • Jeffery DT, Norton JA, Roy FD, GorassiniMA. Effects of trans ...
 • Stagg CJ, Jayaram G, Pastor D, Kincses ZT,Matthews PM, Johansen-Berg ...
 • Reis J, Schambra HM, Cohen LG, Buch ER,Fritsch B, Zarahn ...
 • Hummel FC, Heise K, Celnik P, Floel A,Gerioff C, Cohen ...
 • Nitsche MA, Cohen LG, Wassermann EM,Priori A, Lang M, Antal ...
 • Jones KT, Stephens JA, Alam M, Bikson M,Berryhill ME. Longitudinal ...
 • PLoS One ۲۰۱۵; ۱۰: eD۱۲۱۹۰۴ ...
 • Flöela A, Suttorpd W, Kohld O, Kürtend J,Lohmannd H, Breitensteind ...
 • Goodwill AM, Reynolds J, Daly RM, KidgellDJ. Formation of cortical ...
 • Front Aging Neurosci ۲۰۱۳; ۵: ۸۷ ...
 • Harty S, Robertson IH, Miniussi C, Sheehy OC,Devine CA, McCreery ...
 • Hardwick RM, Celnik PA. Cerebellar directcurrent stimulation enhances motor learningin ...
 • نمایش کامل مراجع