ادراک و تجربه زیسته نوجوانان کاربر از خودزشت انگاری متاثر از اینستاگرام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS03_173

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

جذابیت جسمانی به عنوان قابل مشاهده ترین مشخصه ی فرد که اطلاعات زیادی را در مورد انسان ها در اختیار دیگران قرار می دهد، نقشی مهم و بسیار گسترده در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و روابط بین فردی ایفا می کند. بطوری که دیگران دریافت های مثبت تر و پاسخ های مطلوب تری را نسبت به افراد با جذابیت ظاهری و جسمانی بالاتر نشان می دهند و همچنین افراد جذاب عملکرد موفق تر و بهتری در حوزه های شخصی و حرفه ای زندگی خود دارند(پاتزر ،۲۰۱۷). با توجه به این میزان از اهمیت جذابیت ظاهری در زندگی اجتماعی افراد، جای تعجب نخواهد داشت که بسیاری، زمان و انرژی زیادی برای بهتر به نظر رسیدن صرف کرده و نسبت به چگونگی ظاهر خود نگران باشند. با وجود اینکه دغدغه در مورد ظاهر امری است که اغلب انسان ها آن را تجربه می کنند اما برخی از افراد به دلیل تمرکز بیش از حدی که بر ظاهر خود دارند، ممکن است در نقص های متصور در آن اغراق کرده و به حدی نگران آن ها باشند که این مسئله باعث ایجاد اخلال در زندگی روزمره شان شود. در این حالت این افراد به این باور ناکارآمد می-رسند که جذابیت ظاهری بسیار مهم بوده و فقط از طریق بهتر به نظر رسیدن احساس عزت نفس می کنند که همین کمال گرایی در مورد ظاهر زمینه خودارزیابی های منفی را در آن ها فراهم می کند(خانزاده، ۱۳۹۶). در چنین حالتی احتمال وجود اختلال خودزشت انگاری بدن مطرح می شود.

Authors

زهرا شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه امورفرهنگی،واحدشاهین شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،شاهین شهر،ایران

نرگس عطریان

استاد گروه امور فرهنگی ،واحد شاهین شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر،ایران