بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن جداشده از تجهیزات پزشکی و محیط بیمارستان در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر اراک در سال ۱۳۹۲

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-24-114_008

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: عفونت های بیمارستانی یک مشکل عمده جهانی هستند. محیط بیمارستان مخزنی برای پاتوژن های بیمارستانی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع و تعیین شاخص های مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جداشده از محیط و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ولیعصر اراک می باشد. مواد و روش ها: ۲۱۰ نمونه از بیمارستان جمع آوری و تعیین هویت گردید. Staphylococcus ها از نظر مقاومت القایی نسبت به کلیندامایسین با روش ZoneD و حساسیت به ونکومایسین با محیط مولر هینتون آگار و test E بررسی شدند. حساسیت این سویه ها نسبت به سفوکسیتین و اگزاسیلین با روش دیسک دیفیوژن و تایید این مقاومت با بررسی ژن mecA با روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. باسیل های گرم منفی از نظرتولید ESBL با روش استاندارد، مقاومت بتالاکتامازی AmpC با روش Amp C disk test، مقاومت کارباپنمازی توسط MHT و متالوبتالاکتامازی توسط E-test حاوی ایمیپنم و ایمیپنم + EDTA بررسی شدند. یافته ها: از ۲۱۰ نمونه گرفته شده،۲۴۰ ایزوله به دست آمد که (۷۷ درصد) ۱۸۵ نمونه مربوط به staphylococcus ها می باشد (۵/۷۳ درصد) ۱۳۶ نمونه staphylococcus ها مقاوم به سفوکسیتین و اگزاسیلین بوده و مقاومت القایی به کلیندامایسین در آن ها (۲۵ درصد) ۴۶ گزارش شده است. ازطرفی دو نمونه Staphylococcus epidermidis مقاوم به ونکومایسین بودند. هم چنین ژن Sa۴۴۲ در Staphylococcus aureus و ژن mecA در MRSA به جز دو مورد تایید گردید. فراوانی باکتری های گرم منفی (۲۳ درصد) ۵۵ گزارش شد. ژن ۵۱Ox در Acinetobacter baumanniشناسایی گردید. ۱۵ باسیل گرم منفی ۱۰۰ درصد غیرتخمیری و ۶۵ درصد از ۴۰ ایزوله انتروباکتریاسه تولیدکننده ESBL بودند. تعداد (۳۳/۳۳ درصد) ۶ از نمونه Klebsiella pneumoniae تولیدکننده ژن AmpC بودند (۶۰ درصد) ۹ از باسیل های غیرتخمیری MHT مثبت گزارش شدند. استنتاج: با توجه به این بررسی، حضور میکروارگانیسم ها در محیط بیمارستان ولیعصر اراک و بروز و افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی در آن ها به عنوان یک مشکل عمده مطرح می باشد. می توان با تعیین پاتوژن های احتمالی در بیمارستان و تعیین الگوی شاخص های مقاومت آنتی بیوتیکی به پزشکان، در انجام درمان موفق بیماران کمک نمود.

Authors

نونا طاهری

علوم پزشکی مازندران

حمید بطحی

علوم پزشکی مازندران

علیرضا آموزنده نوباوه

علوم پزشکی مازندران

نادر زرین فر

علوم پزشکی مازندران

احسان اله غزنوی راد

علوم پزشکی مازندران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Marc F, Force La. The Control of Infectionsin Hospitals, In: ...
 • Prevention and Control of NosocomialInfections, ۳rd edition, U.S.A. Williams &Wilkins, ...
 • Cataño JC۱, Echeverri LM Szela C. Bacterialcontamination of clothes and ...
 • Am J Infect Control. ۱۹۹۸ Feb;۲۶(۱):۴۷-۶۰ ...
 • Ekrami AR, Kayedani A, Jahangir M,Kalantar E, Jalali M. Isolation ...
 • Jundishapur J Microbiol. ۲۰۱۱; ۴(۲): ۷۵-۸۲ ...
 • ospital antibiotic control measures in the UK ...
 • Working Party of the British SocietyforAntimicrobial Chemotherapy. JAntimicrob Chemother. ۱۹۹۴ ...
 • Shlaes DM , Gerding DN, John JF Jr, CraigWA, Bornstein ...
 • ۱۹۹۷ Apr;۱۸(۴):۲۷۵ ...
 • Struelens MJ. The epidemiology ofantimicrobial resistance in hospital acquiredinfections: problems ...
 • BMJ. ۱۹۹۸ Sep ۵;۳۱۷(۷۱۵۹):۶۵۲-۴ ...
 • y World Health Organization W WHOGlobal Strategy for Containment ofAntimicrobial ...
 • ۳۱, No. ۲۴۹, ۳rd Week, October ۲۰۱۳Accepted: ۱۸.۰۸.۲۰۱۳ Prevalence ofPlasmid-Mediated ...
 • Jundishapur J Microbiol. ۲۰۱۳ October; ۶(۸):e۹۸۹۲.Nosocomial Outbreak of Extensivelyand Pan ...
 • ۲۰۱۳; ۱۶ (۲) :۲۹-۳۷۱۵. Ranjbaran M, Zolfaghari M, Japoni-Nejad A,Amouzandeh-Nobaveh ...
 • ۲۰۱۳; ۲۳ (۱۰۵) :۲۰-۲۷۱۶. Favero MS,McDade J J,Robertsen JA,Hoffman RK, ...
 • World- wide antibiotic resistance inmethicillin-resistant Staphylococcus aureus ...
 • Lancet. ۱۹۸۹ Mar ۱۱; ۱ (۸۶۳۷): ۵۳۷-۴۰ ...
 • Burnham CA, Weber CJ, Dunne WM Jr ...
 • Novel screening agar for detection ofvancomycin-nonsusceptible Staphylococcusaureus J Clin Microbiol. ...
 • Steward CD, Rasheed JK, Hubert SK, BiddleJW, Raney PM, Anderson ...
 • Niakan M, Chitsaz M, Metwaei A ...
 • Prevalence of AmpC type extended spectrumbeta lactamases genes in clinical ...
 • Ghaznavi-Rad E, Nor Shamsudin M, Sekawi Z,van Belkum A, Neela ...
 • ۰۲۱۹۵۶-۰. Epub ۲۰۱۰ Jul ۸.A۲۲. Woodford N, Ellington MJ, Coelho ...
 • ۲۰۰۶ Apr; ۲۷(۴):۳۵۱-۳. Epub ۲۰۰۶ Mar ۲۴ ...
 • Weber DJ, Rutala WA, Miller MB, HuslageK, Sickbert-Bennett E. Role ...
 • Ghaznavi- Rad E, Ghasemzadeh-Moghaddam H, Shamsudin MN, Hamat RA,Sekawi Z, ...
 • ۲۰۱۰ Dec;۳۱(۱۲):۱۳۰۲-۳. doi: ۱۰ ...
 • ۱۰۸۶/۶۵۷۵۸۷. Epub ۲۰۱۰ Oct ۲۸ ...
 • Elward AM, Fraser VJ. Factors fornosocomial primary bloodstream infection inpediatric ...
 • Reduction of bloodstream infectionsassociated with catheters in paediatricintensive care unit: ...
 • ۲۰۰۷ Feb ۱۷; ۳۳۴(۷۵۸۹): ۳۶۲-۵ ...
 • Noble WC, Virani Z, Cree RG . Co-transferof vancomycin and ...
 • Wiener J, Quinn JP, Bradford PA, GoeringRV, Nathan C, Bush ...
 • ۱۹۹۹; ۲۸۱(۶): ۵۱۷-۲۳. Epub ۱۹۹۹/۰۲/۱۸ ...
 • Coudron PE۱, Moland ES, Sanders CC ...
 • Occurrence and detection of extendedspectrumbeta-lactamases in members of thefamily Enterobacteriaceae ...
 • Taşli H, Bahar IH. Molecularcharacterization of TEM- and SHV- derivedextended-spectrum ...
 • Pasterán F, Rapoport M, Petroni A, FacconeD, Corso A, Galas ...
 • Antimicrob Agents Chemother. ۲۰۰۶ Sep;۵۰(۹): ۳۲۲۲-۴ ...
 • Wiener J, Quinn JP,Bradford PA, GoeringRV, Nathan C, Bush K, ...
 • Multiple antibiotic-resistant Klebsiella andEscherichia coli in nursing homes. JAMA ...
 • ۱۹۹۹ Feb ۱۰;۲۸۱(۶): ۵۱۷-۲۳ ...
 • Arora S, Bal M. AmpC beta-lactamaseproducing bacterial isolates from Kolkatahospital. ...
 • Ding H, Yang Y, Lu Q, Wang Y, Chen Y,Deng ...
 • Epub ۲۰۰۸ May ۱ ...
 • Poole K. sistance to beta-lactam antibiotics ...
 • Cell Mol Life Sci. ۲۰۰۴ Sep;۶۱(۱۷):۲۲۰۰-۲۳۳۸. Shlaes DM, Gerding DN, ...
 • Society for Healthcare Epidemiology ofAmerica and Infectious Diseases Society ofAmerica ...
 • ۱۹۹۷;۱۸(۴):۲۷۵-۹۱. Epub ۱۹۹۷/۰۴/۰۱ ...
 • Pitout JD , Gregson DB, Poirel L, McClureJA, Le P, ...
 • نمایش کامل مراجع