شناسایی پتانسیل های ژئوتوریسم و تدوین برنامه راهبردی در مسیر شکوفایی و توسعه ژئوتوریسم پایدار (مورد مطالعه: شهرستان دهگلان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GSMA-4-1_007

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

صنعت گردشگری از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا برای ایجاد درآمد، توسعه اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی و تکنولوژیکی است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - پیمایشی به ارزیابی پتانسیل گردشگری شهرستان دهگلان با تاکید بر جاذبه های ژئوتوریسمی پرداخته است. گردآوری اطلاعات و داده­های موردنیاز در انجام این پژوهش بر اساس اطلاعات کتابخانه ای بوده و جهت دستیابی به نظرات خبرگان، از روش پرسش نامه ای استفاده شده است.یافته­های پژوهش بیانگر آن بود که کوه سرمه­لی و کوه شیدا در هر دو مدل کوبالیکوا و کومانسکو دارای بیشترین امتیاز  بوده است. ازاین رو می­توان اذعان داشت که در این دو جاذبه گردشگری، علاوه بر معیار­های علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی معیارهایی نظیر مدیریتی، فرهنگی و ظاهری نیز دارای ارزش قابل توجهی بوده و این توزیع همگن در آن­ها سبب شده تا دارای بیشترین امتیاز در بین تمامی جاذبه های مورد بررسی در پژوهش حاضر باشند. همچنین نتایج مدل SWOT نشان داد  در راستای بهبود وضعیت گردشگری شهرستان دهگلان لازم تا استراتژی­هایی در راستای کاستن ضعف ها تدوین شود و سپس با اتکا بر فرصت­های موجود، نسبت به بهبود وضعیت فعلی و توسعه گردشگری شهرستان دهگلان، گام برداشته شود؛ بنابراین  در شهرستان دهگلان در جهت مقابله با نقاط ضعف و تهدید­های آن، راهکارها و راهبردهایی از جمله، ایجاد امکانات رفاهی - تفریحی و گسترش و توسعه حمل ونقل درون شهری؛ ایجاد مشوق­هایی برای تشویق سرمایه گذاران دولتی و خصوصی به سرمایه­گذاری در بخش گردشگری شهرستان توسط دولت پیشنهاد می شود.

Authors

اسماعیل نجفی

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

پارسا احمدی دهرشید

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران