حذف کادمیوم از محیط های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی تک جداره عامل دار شده با ال-سیستئین

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-22-98_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

سابقه و هدف: کادمیوم یک فلز بسیار سمی می باشد که حتی در غلظت های پایین نیز اثرات سویی بر سلامتی انسان ها داشته و باید از محیط های آبی حذف گردد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی کاربرد نانولوله های کربنی تک جداره اصلاح شده با ال- سیستئین در حذف کادمیوم از محیط های آبی و اثر پارامترهای pH، مقدار جاذب، زمان تماس و غلظت کادمیوم انجام شد. مواد و روش ها: ابتدا نانولوله های کربنی تک جداره با ال- سیستئین عامل دار شده و اثر pH در انجام فرآیند جذب تعیین شد. در ادامه تاثیر مقدار نانولوله های کربنی، زمان تماس و غلظت کادمیوم در pH بهینه تعیین شد. داده های جذب با مدل ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ مطابقت داده شدند. یافته ها: با افزایش pH، زمان تماس و غلظت کادمیوم میزان qe افزایش و با افزایش مقدار نانولوله های کربنی، کاهش یافت. ایزوترم فرآیند جذب از مدل ایزوترمی لانگمیر (۹۹۷/۰= R۲) پیروی می کند. راندمان نانولوله های کربنی تک جداره در شرایط بهینه ۲۶/۹۴ درصد می باشد. استنتاج: به طورکلی نتایج نشان داد که می توان از نانولوله های کربنی تک جداره اصلاح شده با ال- سیستئین به عنوان یک فرآیند موثر در حذف کادمیوم استفاده کرد.