ارزشیابی تحصیلی از طریق بازی وار سازی( گیمیفیکیشن)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF17_029

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

یکی از حلقه های فرایند یادگیری –یاددهی ارزشیابی تحصیلی است . منظور از ارزشیابی تحصیلی سنجش عملکرد یادگیرندگان مطابق با اهداف آموزشی و رفتاری از پیش تعیین شده است ؛ که نشان میدهد آیا فعالیت آموزشی آموزگار و کوشش ها و تمرین های دانش آموز به نتایج مطلوب مورد نظر رسیده است یا خیر؟ ارزشیابی تحصیلی انواع مختلفی دارد که به صورت معمول شامل آزمون های مداد کاغذی، پوشه ی کار ،آزمون های عملکردی و...می باشد.ارزشیابی در مدارس ابتدایی ایران در مقطع ابتدایی در سالهای اخیر به صورت کیفی توصیفی بوده که اغلب برای آن از همان شیوه های مرسوم استفاده میشود. هدف این پژوهش بررسی ارزشیابی کیفی توصیی از طریق بازی وار سازی است . جامعه ی آماری این پژوهش تعداد ۲۲ نفر دانش آموز پایه ی اول دبستان بودند که در درس ریاضی از طریق بازیهای اونو Uno ،اسم فامیل،و بازیهای اسکربل مورد ارزشیابی قرار گرفتند . سپس از اولیا خواسته شد که با توجه به نتایج و کارنامه هایی که هر دو بار برای دانش آموزان تهیه شده بود به پرسشنامه پژوهشگر ساخته با لیکرت ۲ پاسخ دهند.نتایج این پژوهش نشان دادند که ارزشیابی از طریق بازی وار سازی عادلانه تر و کم استرس تر بود و با اهداف ارزشیابی کیفی توصیفی هم سو تر است و به طور واضح تر نشان می دهد که فرایند یادگیری – یاددهی به صورت کامل صورت گرفته است.

Keywords:

بین ۳ تا ۵ کلمه ارزشیابی تحصیلی , ارزشیابی کیفی توصیفی , بازی وار سازی

Authors

محمد اسدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوزی ورزشی بالینی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز،ایران

شیدا مرشدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز ،ایران