روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگار

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HDIS-17-64_003

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

دسته ای از اخبار و احادیث خاندان وحی (ع) از برترینها در گفتار، رفتار و عبادات سخن میگویند. تعداد این قسم از روایات در اصول الکافی فراوان است و مهمترین ویژگی آنها تبیین برتری امری با اسم تفضیل است که به سبب همین ویژگی، در نگاه نخست، ممکن است روایات با یکدیگر متعارض جلوه کنند. پژوهش حاضر میزان سازگاری یا ناسازگاری میان این دست از اخبار را مورد بررسی قرار میدهد. از مهمترین یافتههای تحقیق پیش رو، اثبات این نکته است که اختلاف میان روایات تفضیلی از نوع اختلاف بدوی یا ظاهری است که با تامل در موضوع هر یک از روایات و یا کشف رابطه میان آنها با یکدیگر و نیز درک شرایط مخاطب و عناصر دیگری از این دست، قابل رفع خواهد بود.

Authors

حسن نقی زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه کرمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی