روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HDIS-17-64_002

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

نوادر الحکمه، اثر محمد بن احمد بن یحیی اشعری یکی از مهم­ترین منابع اصیل روایی و از مآخذ کتاب­های چهارگانه شیعه است. دانشمندان شیعه این کتاب را به نیکویی ستوده اند، جز آن که محمد بن حسن بن ولید، محدث نقاد قرن سوم، بر پارهای از راویان آن خرده گرفته و روایات مولف نوادر الحکمه از این راویان را استثنا نموده و در خور روایت و نقل ندانسته است. نجاشی، سیاهه این راویان را در فهرست خود فراهم آورده است. حال، با توجه به این که نوادر الحکمه یکی از منابع کتاب الکافی بوده است. این نوشتار، روایات شیخ کلینی را از مستثنیات ابن ولید استخراج کرده و در پایان، تحلیلی آماری از آنها ارائه می­نمایید.

Authors

علیه رضا داد

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی جلالی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد