بررسی مدل پیش بینی شده قیمت سهام در بورس اوراق بهادر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_033

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مدل پیش بینی شده قیمت سهام در بورس اوراق بهادر می باشد. تعداد جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. سوالات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و روش الگوریتم بهینه ساز شبکه عصبی به نام مدل شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبورعسل برای پیش بینی با داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد کسانی که قصد خرید سهام را دارند، ابتدا پتانسیل آتی هر سهم را با استفاده از شبکههای عصبی و کلونی زنبور عسل با استفاده از داده های این تحقیق پیش بینی نمایند و بعد اقدام به خرید سهامی نمایند که دقت پیش بینی بالاتری دارد.

Keywords:

مدل پیش بینی شده , قیمت سهام , بورس اوراق بهادر

Authors

فردین نوری

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری-دانشگاه ازاد اسلامی واحد کلیبر

احد شهبازیان

گروه مدیریت، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران،