شناسایی و اولویت بندی الگوهای نوظهور مدیریت زنجیره تامین دفاعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LODE-2-3_001

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی، گفته می شود رقابت بین سازمانها با رقابت بین زنجیره های تامین آنها جایگزین گردیده است. بنابراین مدیریت موثر زنجیره تامین، عاملی اساسی در موفقیت سازمانها محسوب می گردد. سازمانهای امروزی که در محیطی با عدم اطمینان همراه هستند، چنانچه بتوانند از رویکردهای نوین زنجیره تامین استفاده کنند قادر خواهند بود تا سازمان خود را در راستای بهبود و تعالی هدایت نمایند. نقش محصولات دفاعی در ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی، اهمیت و ضرورت به کارگیری این رویکرد ها را در مدیریت زنجیره تامین صنایع دفاعی را به خوبی نشان می دهد. این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی مهم ترین رویکردهای نوین زنجیرهای تامین دفاعی پرداخته است. این رویکردها شامل مدیریت زنجیره تامین ناب، چابک، انعطاف پذیر، سبز، لارج، الکترونیکی، هوشمند، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، اینترنت اشیا، رایانش ابری، کلان داده و بلاک چین می شوند. پس از شناسایی رویکردها با استفاده از نظرات خبرگان و روش پذیرش فناوری، معیارهای اولویت بندی، مشخص شده و با استفاده روش تصمیم گیری الکتره، اولویت بندی انجام و همچنین ضریب اهمیت معیارها با نظر خبرگان انجام گرفت.از مهم ترین نتایج تحقیق میتوان به تعیین زنجیره تامین الکترونیکی، انعطاف پذیر، چابک و هوشمند بعنوان مهمترین رویکردها اشاره کرد.

Keywords:

مدیریت زنجیره تامین , مدل پذیرش فناوری (TAM) , روش تصمیم گیری الکتره (ELECTRE) , الگوهای نوظهور

Authors

امیر صادقی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

حمیدرضا ضرغامی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

سید خلیل ابطحی ابرقویی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری