چگونگی فرهنگسازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIHU-19-74_006

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

در این مقاله، محقق در صدد دستیابی به شیوه های فرهنگسازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین میباشد. برای دستیابی به این هدف، این سوال مطرح گردید که چگونه می توان پدافند غیرعامل را در بین فرماندهان و مدیران ناحیهی مقاومت بسیج شرق تهران در سال ۱۳۸۸ فرهنگسازی نمود. برای پاسخگویی به سوال فوق با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی به روش پیمایشی از طریق پرسشنامه در بین ۱۸۶ نفر از فرماندهان و مدیران بسیج، تحقیق به اجرا درآمد.با توجه به نتایج آزمونها و ترکیب نتایج تحلیلهای دو متغیره و چند متغیره، به نتایج برآمده از پژوهش اشاره می گردد: در تحلیل های دو متغیره، دو به دو متغیرهای مستقل با متغیر وابسته سنجیده شدند که از بین تمامی متغیرها، دو متغیر توزیع و تدوین کتب آموزشی و بازدید از مراکز زیربنایی معنادار نشدند. برای تعیین اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز، کلیه متغیرهای مستقل همزمان وارد تحلیل شده و اثرات کلیه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته بررسی شد که در این مدل تمام متغیرهای مستقل (دوره آموزشی، اطلاع رسانی، فضاسازی فرهنگی، توزیع و تدوین کتب آموزشی، بازدید از مراکز زیربنایی، تعامل با سازمان ها و نهادها و تعامل با نخبگان) وارد تحلیل شدند. ضریب همبستگی کل متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ۸۳۷/۰ و ضریب تعیین ۷۷۸/۰ بهدست آمده است. میزان ضریب تعیین نشان میدهد که متغیرهای موجود در مدل توانستهاند ۸/۷۷ درصد متغیر وابسته را تبیین کنند.

Keywords:

Authors

حسین باقری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

محسن سویزی

مجمع تشخیص مصلحت نظام