عوامل اجتماعی موثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POK-14-3_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

زمینه و هدف : یکی از عوامل ارتکاب جرایم مواد مخدر اعم از مواد مخدرسنتی و صنعتی در جامعه، عوامل اجتماعی است؛  لذا بررسی اینگونه عوامل و ارائه راه­های پیشگیری از آن متناسب با عوامل ارتکابی  بسیار مهم است. هدف از اجرای این تحقیق، تبیین عوامل اجتماعی موثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد و ارائه راه­کارهایی برای به حداقل رساندن اینگونه جرایم با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش است. روش: این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه بر روی ۲۹۸ نفر از مردان و زنان زندانی مواد مخدر شهرستان یزد و با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت و سپس به­صورت تصادفی، داده ها جمع آوری شده است . یافته ­ها:  نتایج  تحقیق نشان داد اکثریت مجرمان مواد مخدر شهرستان یزد، یعنی۸۹درصد در خانواده های نابسامان که از پایگاه اقتصادی و اجتماعی متوسط به  پایین برخوردار بوده اند، رشد پیدا کرده و همچنین اکثریت مجرمان  یعنی ۲/۷۳درصد دوستانی با سابقه ارتکاب جرایم مواد مخدر داشته و اکثریت آنها یعنی ۴/۶۴درصد در حاشیه شهر و روستاها  زندگی می کرده اند و میزان دسترسی شان به مواد مخدر زیاد بوده است. نتیجه ­گیری : عوامل­اجتماعی از جمله خانواده نابسامان، دوستان ناباب و زندگی در حاشیه شهر و دسترسی آسان به مواد مخدر در گرایش افراد بسوی ارتکاب جرایم مواد مخدر نقش مهمی دارند. لازم است با اهتمام و هماهنگی بین دولت (برای حمایت از خانواده­ های آسیب پذیر)، والدین (آموزش به آنها برای جامعه پذیر کردن فرزندان وکنترل صحیح بر معاشرت فرزندان با سایرین) وهمکاری مسئولان آموزشی و فرهنگی و  رسانه ­های جمعی، برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در جامعه اقدام کرد.

Authors

اکبر زمان زاده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی