ادغام بینابی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی: مسائل و چالش ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICTC02_015

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

Abstract:

بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی (NLP)، اگرچه هر دو حوزه های تحقیقاتی یادگیری ماشین مخصوص به خودرا دارند. اما هرکدام به عنوان یک حوزه تحقیقاتی جداگانه در مقایسه با دیگری نقاط ضعف خاص خود را دارند. اما اخیرا،بسیاری از محققان شروع به بررسی این موضوع کرده اند که آیا می توان از متن همراه با تصاویر یا ویدیوها برای آسان تر وکارآمدتر کردن بینایی ماشین استفاده کرد. از سوی دیگر, تلاش هایی برای یافتن پاسخ هایی در مورد اینکه چگونه بیناییکامپیوتری می تواند به وظایف خاص NLP مانند یادگیری زبان کمک کند و با استفاده از اطلاعات بصری معنای کلمات وجملات را تعیین کند. انجام شده است. علاوه بر این برنامه های کاربردی متنوع و مهمی در دنیای واقعی وجود دارد کهنیاز به ادغام بینش و زبان دارند. این تحقیق کاربردی بودن ادغام بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی را از ادبیاتمربوط به این حوزه بررسی می کند. همچنین تلاش هایی برای به تصویر کشیدن برنامه های کاربردی آینده که در آنهابینایی کامپیوتری می تواند برای کمک به پردازش زبان طبیعی و همچنین روشی که در آن پردازش زبان طبیعی می تواندبه بینایی کامپیوتر کمک کند. به تصویر کشیده شده است.

Authors

عرفانه بشارتیان

دانشجو کارشناسی مهندسی نرم افزار موسسه آموزش عالی زند شیراز

علی قرمزیان

استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی زند شیراز