فرایند شناخت و تفحص به کارگیری خدمات طراحی منظر در اکوسیستم تالاب میانکاله با رویکرد برنامه ریزی و توسعه پایدار دربهبود گردشگری و رشد اقتصادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU04_111

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

عمل شناخت و خدمات به کارگیری در اکوسیستم هرمنطقه برای بهبود تاثیرات و تاثرات انسانی به طور فراگیر در قرن معاصر به یک نیاز اساسی مبدل گشته است. حفظ صیانت (اکوسیستم )، از اصالت نیاز بشریت بوده و مدیریت آن برپایه اکتیویسم اعم از: سرمایه گذاری، گنجایشات با رویکردهای مدرن، کارکرد و کاربردهای محیط طراحی با واکاوی ژرف نگرانه وجود دارد. نگرش و طرح واره های توسعه پایدار علاوه بر پایداری، اثرات زیست محیطی بر رابطه انسان با طبیعت نیز برای تحقق یافتن طراحی محیط (طراحی منظر)، سازگار توامان با ادراکات روان شناسی-روان شناختی و ارزش های زیبایی شناسی-زیبایی شناختی با عملکردهای انسانی می تواند منجربه بهبود گردشگری و رشد اقتصادی تبیین و باعث به وجود آمدن یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا عنوان گردد. از این رو فرایند شناخت و تفحص به کارگیری نوع خدمات در طراحی منظر اکوسیستم تالاب میانکاله در پژوهش حاضر، افزون بر حفاظت آشکار درجهت بهره وری موضوع پایداری در قالب سازمان دهی زیست محیطی به شدت موثر می باشد. طوری که مفاهیم پایه همچون اکولوژی-اکوسیستم (طراحی منظر)، اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی-سیاسی و حوزه های مختلف را با یک هدف واحد به یکدیگر وصل می کند. این فرایند نشان دهنده فرصت های منحصربه فرد درراستای توسعه پایدار با رهیافت های رشد برای هر جامعه در سطح بین المللی پیوست می گردد. پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به این کاوش پرداخته و برآن است «فرایند شناخت و تفحص به کارگیری خدمات طراحی منظر در اکوسیستم تالاب میانکاله با رویکرد برنامه ریزی و توسعه پایدار دربهبود گردشگری و رشد اقتصادی»، تاچه میزان می تواند تحت تاثیر محیط طراحی یا طراحی محیط در (منظر طراحی یا طراحی منظر)، قرار گیرد؟ همچنین از روش کتابخانه ای به بررسی پیشینه پژوهش درارتباط با ساختار آن براساس مستندات مکتوب برخوردار می باشد. باتوجه به نگرانی ها و وجود فزاینده های موجود در اکوسیستم تالاب میانکاله می توان علاوه بر راهکارهای فی نفسه بابه کارگیری تخصصی نوع خدمات اکوسیستم باچشم انداز وسیع و چندبعدی دیدگاه های گسترده فراهم ساخت. درنتیجه، وجود تالاب میانکاله باتوجه به موقعیت منحصربه فرد و استراتژی بر فراهم سازی اکولوژیک منتج تغییرها و رفتار های طبیعی در اکوسیستم بر پایه مفاهیم همچون به کارگیری نوع خدمات با رویکرد برنامه ریزی و توسعه پایدار دربهبود گردشگری و رشد اقتصادی می تواند فرمایش مفید به عمل آورد.

Authors

مجید رضوان پناه

تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی فعال حوزه کریپتوکارنسی-فناوری بلاکچین و مدرس

محمد دبدبه

معمار دبدبه، پژوهشگر، تحلیلگر/ نظریه پرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری-معماری داخلی و مدرس

مرتضی صدیق

دکتری معماری، استادیار، عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی دیلمان، مدرس دانشگاه علم وصنعت ایران

مهدیه شاه پروری

دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاداسلامی، دبی، امارات متحده عربی

شیلان حیدری

کارشناسی ارشد معماری داخلی و مدرس