مروری بر دیدگاه های مربوط به محافظه کاری حسابداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCIICONF01_092

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

محافظه کاری در حسابداری سابقه تاریخی دارد. محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب درمقابل اخبار بد، در صورتهای مالی تفسیر شده است. در کشور ما، کمیتهی فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگریمالی محافظه کاری را با لفظ احتیاط، به رسمیت میشناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن معرفیمی کند. رویکرد محافظه کاری شرطی در حسابداری موجب شناسایی به موقع زیان و اخبار بد و هرگونه رویدادهای مالی ناخوشایندکه در حسابهای مالی نمایش داده شده و اقلام حسابداری و در انتهای آن سود حسابداری را تحت تاثیر قرار داده و باعث ارائهاطلاعات با کیفیت به استفاده کننده گان می گردد. مساله مهمی که پیرامون محافظه کاری در حسابداری وجود دارد این است کهآیا این میثاق محدود کننده حسابداری با توجه به اثرات و پیامدهایی که دارد، در نهایت بر کناره گیری حسابرس و راهبری شرکتیتاثیرگذار خواهد بود؟ یا خیر. در این تحقیق به روش کتابخانه ای مروری بر دیدگاه های مربوط به محافظه کاری حسابداری خواهیمداشت.

Authors

میترا زابلی پیله رود

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

مسعود سبزچی دهخوارقانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران