بررسی بیان شاخص های سطحی CD۱۳۳، CD۴۴ و ABCG۲ در رده های سلولی ملانوما و ارتباط آنها با سلول های بنیادی سرطان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DMED-21-3_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: سلول­های بنیادی ملانوما، مسئول تهاجم و متاستاز آن است. در این پژوهش، بیان شاخص های کاندید سلول های بنیادی سرطان در رده های سلولی ملانوما و ارتباط بیان این شاخص ها با ویژگی های بنیادینگی سلول بررسی­شد.   مواد و روش­ها: میزان بیان شاخص­های CD۱۳۳، CD۴۴ و ABCG۲ در رده­های سلولی ملانوما (WM۱۱۵، NA۸، SK-MEL ، Me۶۷،A۳۷۵  و D۱۰) توسط فلوسایتومتری سنجیده­شد. پس از انتخاب شاخص و رده­ سلولی مناسب، سلول­ها براساس بیان و عدم بیان شاخص منتخب به جمعیت مثبت و منفی جداسازی شدند؛ سپس عملکرد کلنی­زایی، تشکیل اسفرویید و همچنین بیان ژن­های بنیادی NANOG، SOX۲، OCT۴ و KLF۴ در سه جمعیت مثبت، منفی و رده­ سلولی جداسازی نشده ارزیابی­شدند.    نتایج : نتایج ما نشان­داد که در ۸۵/۱  ±۶۵/۲۸ درصد از رده­ سلولی D۱۰ شاخص CD۱۳۳ بیان­شد. در­حالی­که در همه رده های سلولی تست­شده، شاخص CD۴۴ و ABCG۲ فاقد بیان بودند یا بیانی ضعیف داشتند.  جمعیت  CD۱۳۳+ افزایش حدود ۶۴/۱برابر در قدرت کلنی­زایی (P < /span>=۰۰۰) در مقایسه با جمعیت CD۱۳۳- نشان­داد. بررسی بیان ژن­های بنیادینگی نشان­داد که ژن NANOG و OCT۴ در گروه CD۱۳۳+ و ژن SOX۲ در گروه CD۱۳۳- دارای افزایش بیان بودند و هیچ تفاوتی در بیان ژن KLF۴ در میان گروه­ها وجودنداشت.   نتیجه­گیری: یافته­های این پژوهش نشان­دادند که شاخص CD۱۳۳ می تواند به­عنوان شاخص سلو­ل­های شبه­بنیادی در رده­ی سلولیD۱۰  و دیگر سلول­های ملانوما که شاخص CD۱۳۳ را بیان­می­کنند، درنظر­گرفته­شود.

Keywords:

ملانوما , سلول های بنیادی سرطان , CD۱۳۳

Authors

مطهره رجبی فومشی

گرایش سلولی و تکوینی، گروه زیست شناسی تکوینی، دانشگاه علم و فرهنگ

مرضیه ابراهیمی

گروه سلول های بنیادی و زیست شناسی تکوینی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی

سید جواد مولی

گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

فاضل صحرانشین سامانی

گرایش سلولی و تکوینی، گروه زیست شناسی تکوینی، دانشگاه علم و فرهنگ