سواد سلامت، وضعیت سلامت عمومی، بهره مندی از خدمات سلامت و رابطه ی بین آن ها در بزرگسالان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-10-6_010

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

مقدمه: درجه ای که افراد اطلاعات بهداشتی درمانی را درک می کنند و می توانند در سیستم بهداشتی درمانی به کار گیرند تحت عنوان سواد سلامت مطرح می شود. عواقب ناشی از سواد کم سلامت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بروز می کند. از این رو هدف از این مطالعه، تعیین سواد سلامت، وضعیت سلامت و بهره مندی از خدمات سلامت و ارتباط بین آنها در بزرگسالان شهر اصفهان بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بوده که بر روی۳۰۰ نفر از افراد ۱۸-۶۴ ساله ی شهر اصفهان با روش  نمونه گیری خوشه ای که متناسب با حجم نمونه ی انتخاب شده بودند در سال۱۳۹۰ انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته، اقتباس شده از پرسش نامه استاندارد سواد سلامت CAHP (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems ) بود و روایی و پایایی آن سنجیده شد. وضعیت سلامت فرد براساس خودارزیابی فیزیکی و روانی سلامت در طول ۶ ماه گذشته اندازه گیری شد. میزان بهره مندی از خدمات سلامت هم درشش حیطه از افراد سوال شد که شامل تعداد مراجعه به پزشک عمومی، تعداد مراجعه به پزشک متخصص، تعداد مراجعه به درمانگاه یا مطب، تعداد مراجعه به اورژانس، میزان استفاده از خدمات تشخیصی در ۳ ماه گذشته و میزان بستری شدن در بیمارستان در یک سال گذشته می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی ۱۸ آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره ی سواد سلامت ۴/۲ و در حد متوسط، میانگین نمره ی وضعیت سلامت ۱/۳ و در حد خوب و میانگین نمره ی بهره مندی از خدمات سلامت ۱/۲ و در حد ضعیف ارزیابی شد. بین سواد سلامت، وضعیت سلامت و بهره مندی از خدمات سلامت ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. بعد خانوار در خودارزیابی وضعیت سلامت افراد موثر است. میزان تحصیلات افراد و منطقه ی محل سکونت هم در بهره مندی افراد از خدمات سلامت موثر است. نتیجه گیری: با توجه به شیوع سواد سلامت متوسط در بزرگسالان شهر اصفهان و نیز پایین بودن میزان بهره مندی از خدمات سلامت لزوم توجه بیش تر به امر سواد سلامت و بهبود ارتباط پزشک و بیمار و آگاه سازی افراد جامعه از طریق برنامه های ارتقای سلامت و یا رسانه ها توصیه می شود. واژه های کلیدی: سواد سلامت؛ وضعیت سلامت؛ خدمات سلامت؛ بهره مندی

Authors

سعید کریمی

دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمود کیوان آرا

دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محسن حسینی

دانشیار، اپیدمیولوژی وآمار زیستی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مرضیه جعفریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

الهه خراسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Just what did the doctor order? Addressing Low Health Literacy ...
 • Tsai, T et al., Methodology and Validation of Health Literacy ...
 • Report on the Council of Scientific Affairs,Ad Hoc Committee on ...
 • Tehrani Bani-Hashemi A, et al., Health Literacy in five provinces ...
 • Kickbusch , S and D. Maag, NAVIGATING HEALTH THE ROLE ...
 • Map of Iran's health system in ۱۴۰۴. Values, principles, vision ...
 • Healthy People ۲۰۱۰ Objectives:Draft for Public Comment. Washington, DC: Public ...
 • Williams, M.V., et al., Relationship of Functional Health Literacy to ...
 • Baker, D.W., et al., The Relationship of Patient Reading Ability ...
 • Gazmararian, J., et al., Health Literacy Among Medicare Enrollees in ...
 • Health interview surveys:Towards international harmonization of methods and instruments, in ...
 • Manderbacka K, et al., The effect of point of reference ...
 • About the CAHPS Item Set for Addressing Health Literacy CAHPS ...
 • Cho, Y., et al., Effects of health literacy on health ...
 • Lee, S.-Y.D., et al., Health literacy, health status, and healthcare ...
 • Wolf, M., J. Gazmararian, and D. Baker, Health literacy and ...
 • نمایش کامل مراجع