انتشار تپ در تقویت کننده اپتیکی دو عبوری با همپوشانی دلخواه باریکه های لیزر

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-11-2_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

مدل تحلیلی ارائه شده در این تحقیق تعمیمی است بر نظریه کلاسیک فرانتز- نادویک برای انتشار تپ در تقویت کننده های اپتیکی دو عبوری با همپوشانی دلخواه باریکه ها. در مدل حاضر تاثیر باریکه های لیزر بر یکدیگر در گذر از تقویت کننده طی دو عبور، و اثر آنها بر ضریب بهره و شاریدگی انرژی خروجی برحسب فاصله دو باریکه از یکدیگر مورد محاسبه قرار گرفته است و برای حالت های خاص روابط تقریبی لازم برای سیگنال ورودی کوچک و حالت اشباع ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که حداقل بهره و انرژی خروجی هنگامی رخ می دهد که مسیر انتشار باریکه ها بر یکدیگر منطبق باشند. نتایج به دست آمده از مدل در سازگاری مناسبی با مشاهدات تجربی و محاسبه دقیق تحلیلی در حالتی که مسیر باریکه ها بر یکدیگر منطبق هستند برخوردار است.

Keywords:

تقویت کننده های اپتیکی , تقویت کننده های چند عبوری , معادلات آهنگ

Authors

امیرحسین فرهبد

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

فاطمه السادات تحصیلداران فرد

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای